Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov za čezmejno izterjavo dolgov med državami EU

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 655/2014 – evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe je olajšati izterjavo dolgov med državami EU v civilnih in gospodarskih zadevah.

Določa nov postopek, ki sodišču v eni državi EU omogoča zamrznitev sredstev na bančnem računu dolžnika v drugi državi EU.

KLJUČNE TOČKE

Določen je evropski postopek, ki upniku omogoča pridobitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov, ki blokira sredstva dolžnika na bančnem računu ali bančnih računih v drugi(-h) državi(-ah) EU.

Področje uporabe

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov je na voljo državljanom in podjetjem:

Uporablja se za finančne terjatve v civilnih in gospodarskih zadevah in ne zajema naslednjih zadev:

Izključene so tudi nekatere kategorije posebno zaščitenih bančnih računov.

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov ni na voljo za upnike ali bančne račune na Danskem ali v Združenem kraljestvu (1).

Postopek za pridobitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Priznanje, izvršljivost in izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Zaščitni ukrepi za dolžnika

Glede na to, da ni predhodnega zaslišanja, ima dolžnik na voljo naslednje zaščitne ukrepe zoper zlorabo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov:

Obrazci

Skupaj je na voljo devet namenskih obrazcev za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov. Njihova vsebina je določena v Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1823.

Splošna pravila

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 18. januarja 2017, razen njenega člena 50, ki se uporablja od 18. julija 2016. Člen 50 zadeva informacije, ki jih zagotovijo države EU, kot so pristojna sodišča za izdajo (člen 6(4)) in pristojni organi za izvršitev evropskih nalogov za zamrznitev bančnih računov.

OZADJE

Uredba temelji na zeleni knjigi o izboljšanju učinkovitosti izvrševanja sodnih odločb v EU. V njej je Evropska komisija opisala, kako razdrobljenost nacionalnih pravil o izvrševanju negativno vpliva na izterjavo dolgov v EU, in ugotovila, da bo upnik, ki si v Evropi prizadeva izterjati denarni zahtevek, v praksi običajno to poskušal predvsem z izvršilnimi ukrepi zoper bančni račun dolžnika in da taki postopki obstajajo v večini držav EU.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 189, 27.6.2014, str. 59–92).

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1823 z dne 10. oktobra 2016 o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 283, 19.10.2016, str. 1–48).

Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 (UL L 324, 10.12.2007, str. 79–120).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1393/2007 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zelena knjiga o izboljšanju učinkovitosti izvrševanja sodnih odločb v Evropski uniji: zaplemba bančnih računov (COM(2006) 618 final z dne 24. oktobra 2006).

Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1–24).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 04.12.2017(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).