Nedovoljen gensko spremenjeni riž v riževih proizvodih s poreklom iz Kitajske – izredni ukrepi

 

POVZETEK:

Izvedbeni sklep 2011/884/EU – izredni ukrepi glede nedovoljenega gensko spremenjenega riža v riževih proizvodih s poreklom iz Kitajske

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

Predhodno obvestilo

Nosilci živilske dejavnosti in nosilci dejavnosti poslovanja s krmo morajo:

Uvozni pogoji

Uradni nadzor

Poročila

Države EU morajo vsake tri mesece poslati Evropski komisiji poročilo o rezultatih vseh analitskih preskusov, opravljenih v predhodnih treh mesecih. Poročilo mora vključevati naslednje informacije:

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 12. januarja 2012.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Izvedbeni sklep Komisije 2011/884/EU z dne 22. decembra 2011 o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega riža v riževih proizvodih s poreklom iz Kitajske in razveljavitvi Odločbe 2008/289/ES (UL L 343, 23.12.2011, str. 140–148).

Nadaljnje spremembe sklepa 2011/884/EU so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbeni sklep Komisije 2013/287/EU z dne 13. junija 2013 o spremembi Izvedbenega sklepa 2011/884/EU o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega riža v riževih proizvodih s poreklom iz Kitajske (UL L 162, 14.6.2013, str. 10–14).

Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L 268, 18.10.2003, str. 1–23).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 18.12.2017