Amsterdamska pogodba

 

POVZETEK:

Amsterdamska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji

KAJ JE NAMEN TE POGODBE?

KLJUČNE TOČKE

Pogodba določa naslednje cilje EU:

Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP)

Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

Tesnejše sodelovanje

Vlade EU, ki želijo tesneje sodelovati druga z drugo na nekaterih področjih politike, lahko to storijo, če sodelovanje:

Vizumi, azil, priseljevanje in druge politike v zvezi s prostim gibanjem oseb

Zaposlovanje

Institucionalna vprašanja

Sankcije

Vlade EU lahko odpravijo pravice, ki jih ima država po pogodbi, vključno s pravico glasovanja o osnutku zakonodaje, če menijo, da „resno in vztrajno krši“ temeljna načela EU.

Poenostavitev

Pogodba poenostavlja različne pogodbe EU s tem, da spreminja ali črta več kot 50 zastarelih členov in preštevilči preostale, da so bolj berljivi.

OD KDAJ SE TA POGODBA UPORABLJA?

Podpisana je bila 2. oktobra 1997, veljati pa je začela 1. maja 1999.

GLAVNI DOKUMENT

Amsterdamska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z njimi povezane akte (UL C 340, 10.11.1997, str. 1–144)

Zadnja posodobitev 04.04.2018(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).