Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom)

 

POVZETEK:

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

KAJ JE NAMEN TE POGODBE?

Kot je razvidno iz naslova dve, je namen Pogodbe Euratom „spodbujanje napredka na področju jedrske energije“.

Zlasti so cilji v okviru jedrskega skupnega trga:

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Pogodba je strogo omejena na civilno (ne vojaško) uporabo jedrske energije.

Struktura pogodbe

Naslov ena določa osem nalog Euratom, ki so natančneje razložene pod naslovom dve s posebnimi pravili:

Naslov tri in naslov štiri sta povezana z institucijami in financami:

Naslova pet in šest obravnavata splošna pravila in pravila v povezavi z začetnim obdobjem (ustanovitev institucij, pravila o začetni uporabi in prehodna pravila).

Pogodba vključuje tudi pet prilog, v katerih so obravnavana:

OD KDAJ SE TA POGODBA UPORABLJA?

Pogodba je bila podpisana 25. marca 1957 in je začela veljati 1. januarja 1958.

OZADJE

Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (ESAE, bolj znano kot „Euratom“) je v Rimu leta 1957 skupaj s Pogodbo o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS) podpisalo šest držav ustanoviteljic Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ). Pogodba EGS in Pogodba ESPJ se včasih navajata kot „Rimski pogodbi“, medtem ko „Rimska pogodba“ pomeni Pogodbo EGS.

V nasprotju s Pogodbo EGS Pogodba Euratom ni bila bistveno spremenjena in ostaja veljavna. Zlasti se skupnost Euratom ni združila z Evropsko unijo in zato ohranja ločeno pravno osebnost, čeprav ima enako članstvo.

Poleg Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je Pogodba Euratom del primarnega prava EU kot ena njegovih veljavnih pogodb.

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo z dne 25. marca 1957 – prečiščena različica (UL C 203, 7.6.2016, str. 1–112)

POVEZANI DOKUMENTI

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo z dne 25. marca 1957 (ni objavljena v Uradnem listu)

Pogodba o združitvi z dne 8. aprila 1965 (UL 152, 13.7.1967, str. 2–17 (DE, FR, IT, NL))

Maastrichtska pogodba z dne 7. februarja 1992 (UL C 191, 29.7.1992, str. 1–112)

Lizbonska pogodba z dne 13. decembra 2007 (UL C 306, 17.12.2007, str. 1–271)

Zadnja posodobitev 25.05.2018