Uporaba aluminijevega oksida pri odstranjevanju fluorida iz mineralnih vod

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 115/2010 – uporaba aktiviranega aluminijevega oksida pri odstranjevanju fluorida iz mineralnih vod

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravila za uporabo aktiviranega aluminijevega oksida* za odstranjevanje fluorida* iz mineralnih in izvirskih vod, da bi se lahko izpolnile zahteve direktiv EU o kakovosti pitne vode.

KLJUČNE TOČKE

Uporaba aktiviranega aluminijevega oksida za odstranjevanje fluorida iz naravnih mineralnih vod in izvirskih vod je dovoljena pod naslednjimi pogoji:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 2. marca 2010.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

Aktivirani aluminijev oksid: visoko porozna oblika aluminijevega oksida z veliko površino. Uporablja se lahko kot filter za odstranjevanje fluorida iz pitne vode.
Fluorid: element, ki je naravno prisoten v zalogah vode. Koncentracije se zelo razlikujejo od ene države EU do druge.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) št. 115/2010 z dne 9. februarja 2010 o določitvi pogojev za uporabo aktiviranega aluminijevega oksida pri odstranjevanju fluorida iz naravnih mineralnih vod in izvirskih vod (UL L 37, 10.2.2010, str. 13–15).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod (Prenovitev) (UL L 164, 26.6.2009, str. 45–58).

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1–54).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 852/2004 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva Komisije 2003/40/ES z dne 16. maja 2003 o uvedbi seznama, mejnih koncentracijskih vrednosti in zahtev v zvezi z označevanjem sestavin naravnih mineralnih vod ter pogojev za uporabo zraka, obogatenega z ozonom, za obdelavo naravnih mineralnih vod in izvirskih vod (UL L 126, 22.5.2003, str. 34–39).

Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L 330, 5.12.1998, str. 32–54).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 28.09.2017