Varna in manj onesnažujoča oprema na ladjah EU

 

POVZETEK:

Direktiva 2014/90/EU o pomorski opremi

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen direktive je:

Direktiva določa tudi dodatne pogoje za nacionalne organe, odgovorne za potrjevanje opreme na ladjah, ki plujejo pod njihovo zastavo (v skladu z mednarodnimi konvencijami), in sicer pri izdaji, overjanju ali obnovi certifikatov.

KLJUČNE TOČKE

Evropska komisija je sprejela naslednje delegirane in izvedbene akte:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 17. septembra 2014, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 18. septembra 2016.

OZADJE

Mednarodne konvencije o pomorski varnosti od držav zahtevajo, da na ladjah, ki plujejo pod njihovo zastavo, zagotovijo skladnost opreme z določenimi standardi zasnove, konstrukcije in delovanja.

Vendar pa imajo države pri odločanju o tem, kako bodo to storile, veliko mero diskrecije. To lahko povzroči različne stopnje varnosti, prekine pa se lahko tudi prost pretok blaga v EU.

Z izvajanjem standardiziranih pravil EU za certificiranje se je tem težavam mogoče izogniti, enotni trg pa deluje v skladu s svojim prvotnim namenom. Poleg tega so posadka in potniki ladij, ki plujejo pod zastavo držav EU, lahko prepričani, da je oprema na ladji z znakom krmila preskušena in certificirana v skladu z veljavnimi varnostnimi in okoljskimi standardi.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 146–185).

Nadaljnje spremembe Direktive 2014/90/EU so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1170 z dne 16. julija 2020 o zahtevah glede zasnove, izdelave in delovanja ter o standardih preskušanja za pomorsko opremo in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1397 (UL L 264, 12.8.2020, str. 1–269).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/608 z dne 19. aprila 2018 o določitvi tehničnih meril za elektronske oznake za pomorsko opremo (UL L 101, 20.4.2018, str. 64–67).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/414 z dne 9. januarja 2018 o dopolnitvi Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo posameznih predmetov pomorske opreme, za katere se lahko uporablja elektronsko označevanje (UL L 75, 19.3.2018, str. 3–17).

Zadnja posodobitev 08.10.2020