Varnost v pomorskem prometu: pospešeno uvajanje tankerjev z dvojnim trupom

Ta zakon prepoveduje prevoz težkih frakcij nafte v tankerjih z enojnim trupom v ali iz pristanišč držav članic Evropske unije (EU), da bi zmanjšali tveganje nenamernega razlitja nafte v evropskih vodah. Poleg tega zagotavlja pospešeno uvajanje zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom najkasneje do leta 2015.

AKT

Uredba (EU) št. 530/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o pospešenem uvajanju zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom

POVZETEK

Najnovejši zakon EU o pospešenem uvajanju tankerjev z dvojnim trupom, ki je bil sprejet leta 2012, ohranja bistvo prejšnjega zakona iz leta 2002. Vse spremembe prejšnjega zakona združuje v enem besedilu, ki je zato jasnejše in uporabniku prijaznejše.

Zakon velja za tankerje z nosilnostjo 5 000 ton in več, ki plujejo pod zastavo države članice EU ali ki, ne glede na zastavo, pod katero plujejo, vplujejo ali izplujejo iz pristanišča ali predobalnega terminala ali sidrišča na območju v pristojnosti države članice EU.

Ne velja pa za vojne ladje, pomožne ladje mornarice ali druge ladje, ki so v lasti ali upravljanju države in dokler se uporabljajo samo v nekomercialne vladne namene.

Uredba:

Ozadje

Leta 2002 je EU po vrsti nesreč, v katere so bili vključeni tankerji in ki so povzročile močno onesnaženje, sprejela zakon, ki je zahteval izločitev ranljivejših tankerjev z enojnim trupom (kjer nafto v rezervoarjih za tovor in morsko vodo ločujeta le dno in stena) in njihovo zamenjavo s plovili z dvojnim trupom (kjer je rezervoar za tovor obdan z dodatno notranjo steno na ustrezni oddaljenosti od zunanje stene).

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 530/2012

20.7.2012

-

UL L 172, 30.6.2012

Zadnja posodobitev: 19.06.2014