Sporazum med EU in ZDA o varstvu osebnih podatkov

 

POVZETEK:

Sklep (EU) 2016/920 o podpisu Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj

Sporazum med ZDA in EU o standardih varstva pri prenosu osebnih podatkov med organi kazenskega pregona ZDA in EU

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA IN SPORAZUMA?

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Varstvo

Sporazum določa več oblik varstva osebnih podatkov, kadar se ti izmenjujejo med policijo in organi kazenskega pravosodja, vključno z:

OD KDAJ SE TA SKLEP IN SPORAZUM UPORABLJATA?

Sklep se uporablja od 20. maja 2016. EU in ZDA sta podpisali sporazum 2. junija 2016.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo: oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta (EU) 2016/920 z dne 20. maja 2016 o podpisu Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj, v imenu Evropske unije (UL L 154, 11.6.2016, str. 1–2).

Sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj (UL L 336, 10.12.2016, str. 3–13).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89–131).

Zadnja posodobitev 23.01.2017