Izmenjava osebnih podatkov med EU in ZDA

 

POVZETEK:

Sporočilo Komisije (COM(2016) 117 final) – čezatlantski pretok podatkov: povrnitev zaupanja z močnimi zaščitnimi ukrepi

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Obravnava ukrepe Evropske unije (EU) za dosego ciljev, določenih v sporočilu iz leta 2013 o povrnitvi zaupanja pri pretoku podatkov med EU in ZDA. To sporočilo Evropske komisije je sledilo poročilom o obsežnih programih zbiranja obveščevalnih podatkov v ZDA.

KLJUČNE TOČKE

Sporočilo iz leta 2013 je določilo tri ključna dejanja, zasnovana za povrnitev zaupanja pri pretoku podatkov med EU in ZDA:

Sveženj za reformo sestavljata dva instrumenta:

Sveženj je bil uradno sprejet aprila 2016.

Sporočilo o varnem pristanu iz leta 2013 je opozorilo na številne šibkosti v delovanju sporazuma, zlasti na:

Dosežki zasebnostnega ščita EU–ZDA, nov sklop predpisov, ki nadomešča varni pristan, so v sporočilu določeni v štirih kategorijah:

V sporočilu je zapisano, da krovni sporazum zagotavlja usklajen in celovit sklop zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov, ki bodo veljali za vse čezatlantske izmenjave med ustreznimi organi na področju kazenskega pregona (ali med zasebnimi podjetji in organi kazenskega pregona na podlagi mednarodnega sporazuma, kot sta evidence podatkov o potnikih ali program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti). Sporazum zlasti:

Krovni sporazum sta EU in ZDA podpisali 2. junija 2016.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

* KLJUČNI POJMI

Varni pristan: naziv sklopa predpisov EU in ZDA iz leta 2000 o prenosu osebnih podatkov med podjetji v EU in ZDA ter njihovi nadaljnji uporabi. Odločitev Komisije o ustreznosti predpisov varnega pristana (ugotovitve, da predpisi zagotavljajo ustrezno raven varnosti čezatlantskega prenosa podatkov) je Evropsko sodišče oktobra 2016 razveljavilo, v vmesnem času pa jih nadomeščajo predpisi zasebnostnega ščita EU–ZDA.

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o čezatlantskem pretoku podatkov: Povrnitev zaupanja z močnimi zaščitnimi ukrepi (COM(2016) 117 final, z dne 29. februarja 2016).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88).

Direktiva(EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89–131).

Zadnja posodobitev 28.11.2016