Varstvo osebnih podatkov (od leta 2018)

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2016/679 – varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prosti pretok takih podatkov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Pravice državljanov

Splošna uredba o varstvu podatkov krepi obstoječe pravice, zagotavlja nove pravice in daje državljanom več nadzora nad njihovimi osebnimi podatki. Te vključujejo:

Predpisi za podjetja

Splošna uredba o varstvu podatkov je zasnovana tako, da ustvarja poslovne priložnosti in spodbuja inovacije na številne načine, ki vključujejo:

Pregled

Evropska komisija mora podati poročilo o oceni in pregledu uredbe do 25. maja 2020.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Splošna uredba o varstvu podatkov se uporablja od 25. maja 2018.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

Po izbruhu COVID-19 in uvedbi ukrepov za spopadanje z vplivi krize je Evropska komisija sprejela:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88).

POVEZANI AKTI

Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89–131).

Zadnja posodobitev 25.05.2020