Direktiva o preglednosti enotnega trga

POVZETEK:

Direktiva (EU) 2015/1535 – postopek za izmenjavo informacij o tehničnih predpisih in pravil za storitve informacije družbe

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva (EU) 2015/1535 je razveljavila in nadomestila Direktivo 98/34/ES z dne 7. oktobra 2015.

OZADJE

Namen postopka 2015/1535

AKT

Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1–15)

Zadnja posodobitev 27.01.2016