Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo

 

POVZETEK:

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU, njenimi državami članicami in Rusko federacijo

KAJ JE NAMEN TEGA SPORAZUMA?

KLJUČNE TOČKE

Načela

Spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic je bistveni element partnerstva.

Cilji

Glavni cilji sporazuma so:

Področje uporabe

Sporazum zajema področja kot na primer:

Sporazum je bil sklenjen za začetno 10-letno obdobje in se letno obnavlja.

Leta 2008 so se začela pogajanja o novem sporazumu med EU in Rusijo s ciljem oblikovanja celovitejšega okvira za odnose med EU in Rusijo. Čeprav je bil dosežen znaten napredek, so bila pogajanja leta 2012 ustavljena.

OD KDAJ SE TA SPORAZUM UPORABLJA?

Veljati je začel 1. decembra 1997.

OZADJE

Ruska vloga v ukrajinskem konfliktu in njena nezakonita priključitev Krima je resno vplivala na odnose z EU. Številne dejavnosti, ki jih zajema sporazum, so bile ustavljene in sprejete so bile sankcije.

Več informacij je na voljo:

GLAVNI DOKUMENT

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju o vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi – Protokol 1 o ustanovitvi kontaktne skupine za premog in jeklo – Protokol 2 o medsebojni upravni pomoči za pravilno uporabo carinske zakonodaje – Sklepna listina – Izmenjava pisem – Zapisnik o podpisu (UL L 327, 28.11.1997, str. 3–69).

Zadnja posodobitev 10.10.2016