Državna pomoč: Smernice EU za regionalno pomoč za obdobje 2014-2020

Smernice EU glede dodeljevanja pomoči za naložbe podjetjem v državah članicah EU za razvoj manj razvitih območij v Evropi v obdobju 2014-2020 začnejo veljati julija 2014.

AKT

Smernice o nacionalni regionalni pomoči za obdobje 2014-2020 (UL C 209, 23.7.2013).

POVZETEK

Evropska komisija je pripravila smernice o tem, kako lahko države članice EU podjetjem zagotovijo pomoč za naložbe, da bi podprli razvoj manj razvitih območij v Evropi med letoma 2014 in 2020.

Namen spremenjenih smernic je okrepiti gospodarsko rast s spodbujanjem naložb v projekte, ki prinašajo dejansko dodano vrednost za regionalni razvoj, posebej v najmanj razvitih regijah Evrope.

Smernice o regionalni pomoči natančneje določajo pravila o tem, kdaj smejo države članice EU dodeliti državno pomoč podjetjem kot podporo za naložbe v nove proizvodne objekte v manj razvitih regijah Evrope oziroma za razširitev ali posodobitev obstoječih objektov.

Smernice vsebujejo tudi pravila, na podlagi katerih lahko države članice EU pripravijo zemljevide regionalne pomoči, s katerimi določijo, v katerih geografskih območjih lahko podjetja prejmejo regionalno pomoč in v kakšni višini.

Glavne značilnosti novih smernic so:

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Smernice za nacionalno regionalno pomoč za obdobje 2014-2020

1.7.2014

-

UL C 209, 23.7.2013

Zadnja posodobitev: 27.02.2014