Varnejši avtomobili: varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje otrok

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 661/2009: homologacija za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Na splošno zahteva, da so vsi deli in sestavni deli motornih vozilhomologirani *, preden se lahko dajo v promet v EU.

Ti vključujejo varnostne pasove in sisteme za zadrževanje otrok.

To zagotavlja, da proizvajalci varnostnih pasov in sistemov za zadrževanje otrok po vsej EU izpolnjujejo iste varnostne standarde.

KLJUČNE TOČKE

Proizvajalci morajo zagotoviti, da so vsa nova vozila zasnovana, izdelana in sestavljena tako, da je tveganje poškodb potnikov in drugih udeležencev v prometu čim manjše.

To vključuje sisteme vozil, sestavne dele in samostojne tehnične enote, kot so:

varnostni pasovi ter

pritrdilni sistemi ISOFIX in vgrajeni sistemi za zadrževanje otrok. ISOFIX je standard Mednarodne organizacije za standardizacijo, ki določa pritrdilne sisteme za otroške varnostne sedeže.

Zahteve glede namestitve varnostnih pasov in sistemov za zadrževanje otrok so urejene v globalnih predpisih o tehnični homologaciji vozil, ki jih je sestavila UN/ECE (Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo):

Pravilnik št. 16 (varnostni pasovi, sistemi za zadrževanje potnikov, sistemi za zadrževanje otrok in sistemi za zadrževanje otrok ISOFIX),

Pravilnik št. 44 (sistemi za zadrževanje otrok),

Pravilnik št. 129 (izboljšani sistemi za zadrževanje otrok).

Proizvajalci morajo dokazati, da so varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje otrok v skladu s temi predpisi UN/ECE. Če so v skladu z njimi, se šteje, da so tudi v skladu s to uredbo in tako ustrezajo za homologacijo ES.

Pravila in postopke v uredbi je leta 2015 spremenila Uredba Komisije (EU) 2015/166.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o tehničnem usklajevanju.

KLJUČNI POJEM

* Homologacija: pomeni, da so bili opravljeni preskusi, s katerimi se zagotovi, da so izpolnjene ustrezne regulativne, tehnične in varnostne zahteve.

AKT

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 661/2009

20.8.2009

UL L 200, 31.7.2009, str. 1–24.

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 661/2009 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Pravilnik št. 16 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe o homologaciji: I. varnostnih pasov, sistemov za zadrževanje potnikov, sistemov za zadrževanje otrok in sistemov za zadrževanje otrok ISOFIX v vozilih na motorni pogon – II. vozil, opremljenih z varnostnimi pasovi, opozorilnikom pripetosti varnostnih pasov, sistemi za zadrževanje potnikov, sistemi za zadrževanje otrok in sistemi za zadrževanje otrok ISOFIX (UL L 233, 9.9.2011, str. 1–94)

Pravilnik št. 44 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne zahteve glede homologacije zadrževalnih naprav za otroke kot potnike v motornih vozilih („zadrževalni sistem za otroke“) (UL L 330, 16.12.2005, str. 56–157)

Pravilnik št. 129 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe za homologacijo izboljšanih sistemov za zadrževanje otrok v motornih vozilih (UL L 97, 29.3.2014, str. 21–128)

Zadnja posodobitev 20.10.2015