Varnost tlačnih posod, opreme in materialov

AKT

Direktiva 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti tlačne opreme na trgu.

POVZETEK

ČEMU JE DIREKTIVA NAMENJENA?

Ta zakonodaja Evropske unije določa bistvene varnostne zahteve za tlačno opremo in sklope (kot so kotli, tlačne kuhalne posode, gasilni aparati, toplotni izmenjevalniki in parni generatorji). Za prodajo v EU mora biti vsa stacionarna tlačna oprema skladna s strogimi specifikacijami.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Direktiva velja za zasnovo, izdelavo in skladnost tlačne opreme, katere najvišji dovoljeni tlak presega 0,5 bara. Zajema vso tlačno opremo in sklope, ki na novo pridejo na trg EU in so izdelani bodisi v EU bodisi drugje. To vključuje tudi uvožene rabljene predmete.

Širok razpon uporabe

Tlačna oprema se množično uporablja v naslednjih industrijskih panogah:

Brez strogih in učinkovito izvajanih standardov je stacionarna tlačna oprema lahko sama po sebi zelo nevarna.

Odgovornost za skladnost

Za skladnost proizvodov z zakonodajo so odgovorni proizvajalci in njihovi zastopniki ter uvozniki in distributerji. S tem se zagotovijo zdravje in varnost uporabnikov, zaščita domačih živali in premoženja ter poštena konkurenca na trgu EU.

Podatki o proizvajalcu/uvozniku

Podatki o proizvajalcu (ime, registrirano trgovsko ime/registrirana blagovna znamka in poštni naslov) morajo biti navedeni na opremi oziroma, kjer to ni mogoče, na embalaži ali v priloženi dokumentaciji. Zagotovljeni morajo biti v jeziku, ki ga zlahka razumejo potrošniki in organi za nadzor trga (javni organi, ki zagotavljajo, da so proizvodi skladni z zakonodajo in varni). Uvozniki morajo zagotoviti svoje podatke.

Neskladnost

Države EU morajo zagotavljati, da proizvajalci, uvozniki in distributerji ravnajo skladno z zakonodajo. Če obstajajo dokazi o neskladnosti, morajo prodajo opreme omejiti ali prepovedati.

Priloge

V prilogah so navedene podrobnejše informacije, kot so denimo:

KDAJ ZAČNE DIREKTIVA VELJATI?

Pravila na tem področju trenutno ureja Direktiva 97/23/ES. Direktiva 2014/68/EU nadomešča Direktivo 97/23/ES z učinkom od 1. junija 2015 (oziroma 19. julija 2016 za nekatere vidike).

KLJUČNI IZRAZI

Tlačna oprema: posode, cevovodi, varnostne armature in tlačne armature, vključno s, kadar je ustrezno, sestavnimi deli, pritrjenimi na dele pod tlakom, kot so prirobnice, šobe, spojnice, podpore, dvižne zanke.

Sklopi: več enot tlačne opreme, ki jih proizvajalec sestavi tako, da tvorijo povezano in funkcionalno celoto.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2014/68/EU

17.7.2014

28.2.2015 in za nekatere člene: 18.7.2016

UL L 189, 27.6.2014, str. 164-259

POVEZANI AKTI

Direktiva 97/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. maja 1997 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s tlačno opremo (Uradni list L 181, 9.7.1997).

Zadnja posodobitev 23.09.2014