Boj proti spolni zlorabi otrok

 

POVZETEK:

Direktiva 2011/93/EU – boj proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je izboljšati zaščito otrok pred spolno zlorabo in spolnim izkoriščanjem. Za dosego tega države EU zavezuje k:

KLJUČNE TOČKE

Direktiva za olajšanje pregona storilcev kaznivih dejanj:

Direktiva za zaščito otrok žrtev uvaja pravila o:

Direktiva za preprečevanje kaznivih dejanj zahteva, da:

Spremljanje

Evropska komisija je leta 2016 objavila dve poročili. Prvo poročilo je preučilo celotno direktivo, drugo poročilo pa je preučilo predvsem ukrepe, sprejete v zvezi s spletnimi stranmi, ki vsebujejo ali širijo otroško pornografijo (člen 25).

Globalno zavezništvo proti spolni zlorabi otrok na spletu

V ločeni, a sorodni pobudi, ki je skupna pobuda EU in ZDA, se je 54 držav z vsega sveta leta 2012 pridružilo Globalnemu zavezništvu proti spolni zlorabi otrok na spletu. Zavezale so se uresničitvi ključnih ciljev politike, katerih namen je:

Globalno zavezništvo se je združilo s pobudo Združenega kraljestva (1) WeProtect in oblikovalo Globalno zavezništvo WeProtect za končanje spolnega izkoriščanja otrok na spletu ter je povezalo preko osemdeset vlad, dvajset svetovnih tehnoloških podjetij ter 24 vodilnih mednarodnih in nevladnih organizacij, da bi zaščitilo otroke pred spolnim izkoriščanjem na spletu.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 17. decembra 2011, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 18. decembra 2013.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 17.12.2011, str. 1–14).

Popravek Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 18, 21.1.2012, str. 7).

Nadaljnje spremembe Direktive 2011/93/EU so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o oceni, v kolikšni meri so države članice sprejele potrebne ukrepe za izpolnitev določb Direktive 2011/93/EU z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (COM(2016) 871 final z dne 16. decembra 2016).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o oceni izvajanja ukrepov iz člena 25 Direktive 2011/93/EU z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (COM(2016) 872 final z dne 16. decembra 2016).

Zadnja posodobitev 28.03.2018(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).