Spodbujanje videokonferenc med državami EU na področju pravosodja

POVZETEK:

Priporočila Sveta – najboljše prakse o čezmejnih videokonferencah na področju pravosodja

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEH PRIPOROČIL?

KLJUČNE TOČKE

Koristi videokonferenc so:

Možne izboljšave

Priporočila pa opozarjajo na več področij, na katerih bi se videokonference med organi v različnih državah EU lahko še izboljšalo in ki med drugim zajemajo:

Priporočila

Države EU so pozvane, da sprejmejo številne ukrepe, kot so:

Delovna skupina za e-pravo (e-pravosodje) je pozvana, da:

Komisija bi morala:

OZADJE

Portal e-pravosodje

AKT

Priporočila Sveta – „Spodbujanje uporabe in izmenjave najboljših praks o čezmejnih videokonferencah na področju pravosodja v državah članicah in na ravni EU“ (UL C 250, 31.7.2015, str. 1–5).

Zadnja posodobitev 20.01.2016