Boljša zaščita za žrtve nasilja

Žrtve nasilja, predvsem nasilja v družini in nadlegovanja, lahko uživajo enako raven zaščite pred napadalci v kateri koli državi EU.

AKT

Uredba (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

POVZETEK

Žrtve nasilja, predvsem nasilja v družini in nadlegovanja, lahko uživajo enako raven zaščite pred napadalci v kateri koli državi EU.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba uvaja preprost postopek izdaje potrdil, s katerim bo prepoved približevanja, odredba o zaščiti ali sodna prepoved, izdana v eni državi EU, hitro in enostavno priznana po vsej EU.

Deluje v povezavi z Direktivo 2011/99/EU, ki vzpostavlja mehanizem, na podlagi katerega lahko osebe, ki uživajo koristi odredbe o zaščiti v eni državi, zaprosijo za evropsko odredbo o zaščiti, ki jim zagotavlja zaščito po vsej EU.

KLJUČNE TOČKE

Zaščitena oseba, ki želi pridobiti zaščito v drugi državi EU, mora pristojnemu organu te države EU posredovati:

Veljavnost potrdila v drugih državah EU je omejena na 12 mesecev od datuma izdaje, tudi če je obdobje trajanja odredbe o zaščiti daljše.

Kjer je mogoče, je treba osebo, ki povzroča tveganje, uradno obvestiti o odredbi o zaščiti, da bi bilo mogoče izdati potrdilo v skladu z zakonodajo države EU izvora. Seznaniti jo je treba tudi z izdajo potrdila in njegovim učinkom.

Kjer je treba prilagoditi vsebinske elemente potrdila, da bi se v celoti omogočilo učinkovanje odredbe v zaprošeni državi EU, se to opravi v skladu z zakonodajo te države. O tej prilagoditvi je treba obvestiti ogroženo osebo.

Na prošnjo osebe, ki povzroča tveganje, se priznanje ali izvršitev lahko zavrne, če:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 11. januarja 2015.

Za več informacij glejte:

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 606/2013

19.7.2013

-

UL L 181, 29.6.2013, str. 4-12

POVEZANI AKTI

Direktiva 2011/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o evropski odredbi o zaščiti (UL L 338, 21.12.2011, str. 2-18).

Zadnja posodobitev 10.06.2015