Pravica do obveščenosti v kazenskem postopku

Osumljene osebe ali osebe, obdolžene kaznivega dejanja v državi Evropske unije (EU), morajo biti obveščene o svojih procesnih pravicah in obdolžitvah proti njim.

AKT

Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku

POVZETEK

Osumljene osebe ali osebe, obdolžene kaznivega dejanja v državi Evropske unije (EU), morajo biti obveščene o svojih procesnih pravicah in obdolžitvah proti njim.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa minimalne standarde za vse države EU ne glede na pravni status, državljanstvo ali narodnostno pripadnost osebe. Namen direktive je pomagati pri preprečevanju sodnih napak in zmanjševanju števila pritožb.

KLJUČNE TOČKE

Osumljene in obdolžene osebe morajo biti nemudoma obveščene, ustno ali pisno, o več procesnih pravicah. Te vključujejo:

Poleg tega morajo prijete osebe s strani organov kazenskega pregona (tj. policije ali pravosodnega ministrstva, odvisno od države EU) nemudoma prejeti obvestilo o pravicah, ki je napisano v preprostem jeziku in vsebuje informacije o drugih pravicah, med katerimi so:

Kadar je oseba prijeta na podlagi evropskega naloga za prijetje, mora s strani organov kazenskega pregona prejeti posebno obvestilo o pravicah, ki predstavlja različne pravice, ki se uporabljajo v navedenih okoliščinah.

Poleg tega je treba osumljene in obdolžene osebe nemudoma obvestiti o kaznivem dejanju, katerega so osumljene, in jih (kasneje) natančno obvestiti o kaznivem dejanju, katerega so obdolžene. Če je oseba prijeta ali pridržana, mora biti obveščena tudi o razlogih za prijetje ali pridržanje. Imeti mora tudi dostop do gradiv o zadevi, da bi lahko uveljavljala svoje pravice do obrambe.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva je začela veljati 21. junija 2012, države EU pa so jo v nacionalno zakonodajo morale prenesti do 2. junija 2014.

OZADJE

Direktiva je drugi v nizu ukrepov, katerih namen je določiti minimalna pravila za procesne pravice v EU v skladu z načrtom o procesnih pravicah iz leta 2009. Sledi direktivi iz leta 2010 o pravici tolmačenja in prevajanja.

Več informacij je na voljo na/v:

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2012/13/EU

21.6.2012

2.6.2014

UL L 142, 1.6.2012, str. 1-10

Zadnja posodobitev 02.03.2015