Varovanje zunanjih morskih meja EU in reševanje življenj priseljencev v operacijah na morju

Ta uredba določa predpise v zvezi s spremljanjem morskih meja Evropske unije (EU), prestrezanjem plovil, za katere se sumi, da prevažajo nezakonite priseljence, in reševanjem teh priseljencev, ki so v nevarnosti na morju, med izvajanjem operacij varovanja meja, ki jih koordinira agencija Frontex.

AKT

Uredba (EU) št. 656/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi pravil za varovanje zunanjih morskih meja v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

POVZETEK

Cilj politike na področju zunanjih morskih meja Evropske unije je zagotoviti učinkovito spremljanje prehajanja zunanjih meja, da bi se preprečila nezakonito priseljevanje in čezmejna kriminaliteta ter zagotovilo varstvo in reševanje življenj na morju.

Zato je namen operacij na morju, ki se izvajajo pod nadzorom agencije Frontex (Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic), naslednji:

PRESTREZANJE PLOVIL

Posebni predpisi so določeni za odkrivanje plovil, ki prevažajo nezakonite priseljence, odvisni pa so od tega, kje so ta plovila prestrežena (v teritorialnem morju, zunanjem pasu ali na odprtem morju). Države EU lahko opravijo zaseg plovila in prijetje oseb na krovu ter pospremijo plovilo v obalno državo, državo EU gostiteljico ali državo zunaj EU, če se s tem ne izpostavljajo nevarnosti.

Določeni so tudi predpisi za primere iskanja in reševanja, da se osebam, ki so v nevarnosti na morju, ponudi pomoč in da se zagotovi izkrcanje rešenih oseb.

Med operacijami na morju je treba zagotoviti pomoč ne glede na državljanstvo ali status osebe, ki pomoč potrebuje, ter v skladu z ustreznimi mednarodnimi predpisi.

OPERATIVNI NAČRT AGENCIJE FRONTEX

Operacije varovanja meja izvajajo države EU z operativno podporo agencije Frontex. Agencija je odgovorna za:

Zato je bil pripravljen operativni načrt, ki vsebuje podrobnosti, prilagojene okoliščinam načrtovanih operacij na morju. Operativni načrt mora zlasti zagotoviti ustrezno pomoč otrokom in ranljivim osebam.

Mehanizmi solidarnosti

Države EU, ki se srečujejo z resnim migracijskim pritiskom, lahko v izrednih razmerah zaprosijo za pomoč in podporo Evropskega azilnega podpornega urada ter napotitev skupin evropskih mejnih policistov.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 656/2014

17.7.2014

-

UL L 189, 27.6.2014

Zadnja posodobitev 28.09.2014