Poenostavitev pretoka nekaterih javnih listin v EU

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 2016/1191 o spodbujanju prostega gibanja državljanov s poenostavitvijo zahtev za predložitev nekaterih javnih listin v EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Odprava potrebe po apostillu

Ko državljan predloži organom države EU javno listino, ki so jo izdali organi druge države EU, na področjih, za katere velja uredba, organi prejemniki ne smejo zahtevati, da je listina opremljena z žigom apostille (ki dokazuje verodostojnost javne listine, izdane v drugi državi).

Overjene kopije

Prevodi

Država EU, v kateri je predložena javna listina, ne sme zahtevati prevoda, če je javna listina v enem od uradnih jezikov države EU ali v neuradnem jeziku, ki je sprejemljiv za državo EU.

Poleg tega se prevoda ne sme zahtevati, če je javni listini priložen večjezični standardni obrazec. To velja pod pogojem, da organ, ki mu je predložena javna listina, meni, da informacije v večjezičnem standardnem obrazcu zadostujejo za obdelavo listine.

Večjezični standardni obrazci

Ponarejene listine

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 16. februarja 2019, z izjemo:

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/1191 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o spodbujanju prostega gibanja državljanov s poenostavitvijo zahtev za predložitev nekaterih javnih listin v Evropski uniji in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (UL L 200, 26.7.2016, št. 1–136).

Zadnja posodobitev 12.01.2017