Sprememba podnebja – Pariški sporazum, ki ga je ratificirala EU

 

POVZETEK:

Sklep (EU) 2016/1841 o sklenitvi Pariškega sporazuma o spremembi podnebja

Pariški sporazum

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

Dosedanji ukrepi EU na področju spremembe podnebja

OD KDAJ SE TA SPORAZUM UPORABLJA?

Sporazum je začel veljati 4. novembra 2016 in se bo uporabljal od leta 2020 dalje.

OZADJE

Sporazum krepi globalni odziv na spremembo podnebja tako, da že danes določa politike za doseganje nevtralnosti podnebja pred koncem stoletja.

Sporazum je decembra 2015 v Parizu sprejelo 195 držav in nadomešča Kjotski protokol iz leta 1997.

Za več informacij glejte stran:

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta (EU) 2016/1841 z dne 5. oktobra 2016 o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (UL L 282, 19.10.2016, str. 1–3).

Pariški sporazum (UL L 282, 19.10.2016, str. 4–18).

Zadnja posodobitev 04.11.2016