Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

 

POVZETEK:

Direktiva 2011/65/EU – omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva krepi obstoječa pravila o uporabi nevarnih snovi, kot so svinec, živo srebro in kadmij, v električni in elektronski opremi (EEO) zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, zlasti z omogočanjem okolju primerne predelave in obdelave odpadne OOE.

KLJUČNE TOČKE

Prenova zakonodaje posodablja Direktivo 2002/95/ES, ki je omejila uporabo nekaterih nevarnih snovi v EEO, med drugim z razširitvijo omejitve uporabe nevarnih snovi v večjem številu EEO.

Področje uporabe

Izjeme

Omejitve ne veljajo za številne izdelke, kot so orožje, oprema za uporabo v vesolju, velika nepremična industrijska orodja (na primer tiskarski stroji, rezkalni in vrtalni stroji) in nepremične naprave (na primer električni generatorji). Izvzete so tudi fotovoltaične panelne plošče.

Direktiva (EU) 2017/2102 spreminja Direktivo 2011/65/EU z namenom obravnave več vprašanj in preprečevanja nenamernih posledic zakonodaje zaradi odprtega področja uporabe, uvedenega leta 2011.

Iz področja uporabe izključuje orgle in nekatere necestne premične stroje.

Njen namen je tudi povečati krožno gospodarstvo z odpravo prepovedi za operacije na sekundarnem trgu (ki vključujejo popravilo, zamenjavo rezervnih delov, obnovo in ponovno uporabo ter naknadno opremljanje) za EEO, ki je zunaj področja uporabe prejšnje Direktive 2002/95/ES, bi pa bila v neskladju z Direktivo 2011/65/EU.

Ponovno uporabljeni rezervni deli, pridobljeni iz EEO, so lahko izvzeti, če se ponovna uporaba opravi v zaključenem krogu sistemov vračanja med podjetji, ki ga je mogoče nadzirati, in če je potrošnik obveščen o ponovni uporabi rezervnih delov.

Izjeme

Obveznosti

Prilagoditev in pregled

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 21. julija 2011. Direktiva 2011/65/EU je prenovila in zamenjala Direktivo 2002/95/ES (in njene nadaljnje spremembe), ki so jo države EU morale vključiti v nacionalne zakonodaje do leta 2004. Države EU so morale nove predpise iz Direktive 2011/65/EU prenesti v nacionalno zakonodajo do leta 2013.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (prenovitev) (UL L 174, 1.7.2011, str. 88–110).

Nadaljnje spremembe Direktive 2011/65/EU so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 18.10.2018