Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ki jih ustvari človek (fluorirani plini)

Ta uredba je namenjena blažitvi podnebnih sprememb in zaščiti okolja z zmanjševanjem emisij fluoriranih toplogrednih plinov (F-plinov). Cilj do leta 2030 je njihovo zmanjšanje za dve tretjini v primerjavi z današnjimi vrednostmi.

AKT

Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006

POVZETEK

Ta uredba je namenjena blažitvi podnebnih sprememb in zaščiti okolja z zmanjševanjem emisij fluoriranih toplogrednih plinov (F-plinov). Cilj do leta 2030 je njihovo zmanjšanje za dve tretjini v primerjavi z današnjimi vrednostmi.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa pravila zadrževanja, uporabe, predelave in uničenja F-plinov. Prepoveduje prodajo določenih izdelkov, ki vsebujejo F-pline.

Pokriva fluorirane ogljikovodike (HFC)*, perfluorirane ogljikovodike (PFC)* in žveplove heksafluoride (SF6)*.

Določa splošno letno omejitev za podnebni vpliv HFC-jev. Ta se bo postopoma zniževala med letoma 2015 in 2030.

KLJUČNE TOČKE

Uredba določa naslednje obveznosti:

Komisija bo o vplivih te uredbe poročala do 31. decembra 2022.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 1. januarja 2015.

OZADJE

F-plini so toplogredni plini, ki jih ustvari človek, in 23.000-krat bolj vplivajo na globalno segrevanje kot ogljikov dioksid. Predstavljajo 2 % emisij toplogrednih plinov v EU. F-pline je pogosto mogoče zamenjati z alternativami, ki so bolj prijazne podnebju.

KLJUČNI POJMI

* HFC-ji se uporabljajo kot hladilna sredstva, razmaščevalna sredstva in penila (npr. v gasilnih aparatih).

* PFC-ji se uporabljajo za proizvodnjo polprevodnikov, kot razmaščevalna sredstva in kot penila.

* Žveplovi heksafluoridi se uporabljajo pri proizvodnji visokonapetostnih stikalnih blokov in magnezija.

Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu Generalnega direktorata Evropske komisije za podnebno politiko.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 517/2014

9.6.2014

-

UL L 150, 20.5.2014, str. 195-230

Zadnja posodobitev 23.07.2015