Spodbujanje podjetništva evropskih MSP – program COSME

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1287/2013 – vzpostavitev programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) (2014–2020)

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba vzpostavlja program Evropske unije (EU), ki želi podpreti mala in srednja podjetja (MSP) z izboljšanjem pogojev, v katerih se bo podjetništvo lahko nadalje razvijalo.

KLJUČNE TOČKE

Boljši pogoji za poslovanje

Spodbujanje konkurenčnosti

Podjetniška kultura

Financiranje

Proračun programa znaša 2,3 milijarde EUR za obdobje 7 let, od 2014 do 2020. Upravljala ga bo Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 23. decembra 2013.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) (2014–2020) in o razveljavitvi Sklepa št. 1639/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 33-49).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 01.03.2018