Premik h konkurenčni, trajnostni in zanesljivi oskrbi z energijo v Evropi

Evropska unija (EU) se je zavezala, da bo do leta 2050 zmanjšala svoje emisije toplogrednih plinov za 80-95 % v primerjavi z letom 1990. Njeni cilji do leta 2020 so jasni. Zdaj pa določa tudi novo smer za svoje cilje na področju razogljičenja v naslednjih treh desetletjih z namenom omogočanja sigurnosti vlagateljem, vladam in prebivalcem.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Energetski načrt za leto 2050 (COM(2011) 885 final z dne 15. decembra 2011)

POVZETEK

Evropska unija (EU) se je zavezala, da bo do leta 2050 zmanjšala svoje emisije toplogrednih plinov za 80-95 % v primerjavi z letom 1990. Njeni cilji do leta 2020 so jasni. Zdaj pa določa tudi novo smer za svoje cilje na področju razogljičenja v naslednjih treh desetletjih z namenom omogočanja sigurnosti vlagateljem, vladam in prebivalcem.

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Energetski načrt raziskuje različne scenarije za doseganje konkurenčnega gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 ob zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo. Kaže, da so cilji razogljičenja dosegljivi ne glede na to, kateri scenarij je izbran.

KLJUČNE TOČKE

Energetski načrt identificira naslednje dejavnike za doseganje novega sistema energije:

OZADJE

Evropski energetski sistem se mora spremeniti zaradi podnebja, varnosti in gospodarstva. Energetske naložbe šele po daljšem času dajejo rezultate. Odločitve, ki se sprejemajo danes, že oblikujejo energetski sistem za leto 2050, saj se menja zastarela infrastruktura in razvijajo se nove oblike energije. V tej preobrazbi morajo vlagatelji, tako javni kot tudi zasebni, imeti jasno idejo o smeri razvoja EU.

Glejte tudi spletne strani Evropske komisije o Energetski strategiji in Načrtu 2050.

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Energija 2020 Strategija za konkurenčno, trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo (COM(2010) 639 final z dne 10. novembra 2010)

Zadnja posodobitev 30.07.2015