Izzivi mladih: izboljšanje medsektorskega sodelovanja pri politiki

Ministri EU menijo, da je sodelovanje na različnih področjih politike ključno za obravnavanje družbenih in gospodarskih problemov, s katerimi se spopadajo mladi.

AKT

Sklepi Sveta o izboljšanju medsektorskega sodelovanja za učinkovito reševanje socialno-ekonomskih izzivov mladih (UL C 172, 27.5.2015, str. 3-7)

POVZETEK

Ministri EU menijo, da je sodelovanje na različnih področjih politike ključno za obravnavanje družbenih in gospodarskih problemov, s katerimi se spopadajo mladi.

KAJ JE NAMEN TEH SKLEPOV SVETA?

Proučujejo strategije za okrepitev medsektorskega pristopa k mladinskim vprašanjem, da bi se oblikovalci politik lahko učinkoviteje in hitreje odzvali na probleme in kar najbolje izkoristili vsa razpoložljiva finančna sredstva in programe EU na tem področju.

KLJUČNE TOČKE

Medsektorska politika

Države EU morajo za izvajanje obsežne medsektorske mladinske politike:

Evropsko komisijo pozivajo, da:

Države EU in Komisijo spodbujajo, da:

Posebej prirejeni pristopi

Potrebni so posebej oblikovani medsektorski pristopi k programom, ki obravnavajo socialno-ekonomske izzive mladih.

Države EU so pozvane, da:

Komisija je pozvana, da na ravni EU olajša vzajemno delovanje med oblikovalci mladinske politike in nevladnimi organizacijami (NVO), ki sodelujejo pri izvajanju jamstva za mlade.

Države EU in Komisija naj:

Mladinsko delo

Svet EU zahteva, da države EU in Komisija poudarijo vrednost mladinskega dela pri reševanju izzivov mladih, s:

Več informacij:

POVEZANI AKTI

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 20. maja 2014 o delovnem načrtu Evropske unije za mladino za obdobje 2014-2015 (UL C 183, 14.6.2014, str. 5-11)

Zadnja posodobitev 24.09.2015