Erasmus+ – nadnacionalna partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v EU

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1288/2013 o uvedbi programa „Erasmus+“: program EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Cilji programa Erasmus+ so:

KLJUČNE TOČKE

Upravičenost

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo vse države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica, pa tudi države, ki so zaprosile za članstvo v EU in potencialne kandidatke. Partnerske države, zlasti tiste, za katere velja sosedska politika EU, se bodo lahko potegovale za možnosti študija in usposabljanja, pa tudi dejavnosti za mlade.

Izvajanje in sodelovanje

Ukrepi programa Erasmus+ se delijo na decentralizirane (ki jih v vsaki državi upravljajo nacionalne agencije) in centralizirane, ki jih upravlja Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) v Bruslju.

Proračun

Skupna proračunska sredstva znašajo 14,775 milijarde EUR za obdobje 2014–2020.

Znesek se dodeli, kot sledi:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2014.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 50–73).

Nadaljnje spremembe Uredbe EU št. 1288/2013 so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/1475 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o določitvi pravnega okvira evropske solidarnostne enote ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1288/2013, Uredbe (EU) št. 1293/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU (UL L 250, 4.10.2018, str. 1–20).

Zadnja posodobitev 25.06.2014