Širše smernice ekonomskih politik držav EU

POVZETEK:

Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184 – širše smernice ekonomskih politik držav EU in celotne EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN ŠIRŠIH SMERNIC EKONOMSKIH POLITIK?

V skladu s členom 121 Pogodbe o delovanju Evropske unije Svet izda širše smernice ekonomskih politik za gospodarstvo EU. To so smernice o makroekonomski in strukturni politiki, katerih namen je usklajevati ekonomske politike držav EU, da bi se dosegli skupni cilji.

Če se berejo skupaj s smernicami za politike zaposlovanja držav EU, ki so objavljene vsako leto na podlagi posebnega člena (člen 148 Pogodbe o delovanju Evropske unije), tvorijo celovite smernice za izvajanje strategije Evropa 2020.

KLJUČNE TOČKE

Finančna in gospodarska kriza iz leta 2008 je razkrila in poslabšala pomembne pomanjkljivosti v EU ter poudarila tesno medsebojno odvisnost gospodarstev držav EU. Zadnji sklop smernic iz leta 2015 si prizadeva:

Svet priporoča državam EU in, kjer je primerno, celotni EU, da v svojih ekonomskih politikah upoštevajo naslednje smernice.

AKT

Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184 z dne 14. julija 2015 o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Evropske unije (UL L 192, 18.7.2015, str. 27–31)

Zadnja posodobitev 25.02.2016