Prožnost pravil Pakta za stabilnost in rast: okrepitev povezave med naložbami, strukturnimi reformami in fiskalno odgovornostjo

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2015) 12 final) – Kako čim bolje izkoristiti prožnost v okviru obstoječih pravil Pakta za stabilnost in rast

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

KLJUČNE TOČKE

Pojasnila glede strukturnih reform

Pojasnila glede naložb

Komisija navaja, da:

Pojasnila glede cikličnih razmer

Za boljše upoštevanje nihanj v gospodarskem ciklu bo Komisija uporabljala matrico, ki določa ustrezno fiskalno prilagoditev, ki se pričakuje od držav v preventivnem delu SGP. To pomeni, da morajo te države v boljših časih vložiti večji fiskalni napor.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki: Kako čim bolje izkoristiti prožnost v okviru obstoječih pravil Pakta za stabilnost in rast (COM(2015) 12 final z dne 13. januarja 2015).

Zadnja posodobitev 30.03.2017