Nova živila – pravila od leta 2018 naprej

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2015/2283 o novih živilih

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2018.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Novo živilo: živilo, ki se pred 15. majem 1997 ni v večjem obsegu uporabljalo za prehrano ljudi v EU. To zajema širok nabor izdelkov, kot so živila z novo ali namerno spremenjeno molekularno strukturo, živila, pridobljena z novim postopkom proizvodnje živil (kruh, obdelan s svetlobo UV za povečanje vsebnosti vitamina D) ali proizvedena iz mikroorganizmov, gliv ali alg (npr. uporaba mikroalg Schizochytrium sp. v živilih, kot so žitne ploščice, maščobe za kuho itd., kot alternativnega vira dokozaheksaenojske kisline).

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L 327, 11.12.2015, str. 1–22).

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2468 z dne 20. decembra 2017 o določitvi upravnih in znanstvenih zahtev za tradicionalna živila iz tretjih držav v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 55–63).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2469 z dne 20. decembra 2017 o določitvi upravnih in znanstvenih zahtev za vloge iz člena 10 Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 64–71).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 72–201).

Zadnja posodobitev 04.04.2018