Alternativno reševanje potrošniških sporov

 

POVZETEK:

Direktiva 2013/11/EU o alternativnem reševanju sporov med trgovci in potrošniki

KAKŠEN JE NAMEN TE DIREKTIVE

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 8. julija 2013. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 9. julija 2015.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Trgovec: oseba ali podjetje, ki prodaja proizvod ali zagotavlja storitev.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) (UL L 165, 18.6.2013, str. 63-79).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (Uredba o sodelovanju pri varstvu potrošnikov) (UL L 364, 9.12.2004, str. 1-11).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 2006/2004 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov (UL L 110, 1.5.2009, str. 30-36).

Glejte prečiščeno različico.

Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 136, 24.5.2008, str. 3-8).

Zadnja posodobitev 17.10.2016