Trgovinski sporazum med EU ter Kolumbijo, Perujem in Ekvadorjem

 

POVZETEK:

Sklep 2012/735/EU o podpisu Trgovinskega sporazuma med EU in državami EU ter Kolumbijo in Perujem

Trgovinski sporazum med EU in državami EU ter Kolumbijo in Perujem

Sklep (EU) 2016/2369 o podpisu in začasni uporabi Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med EU in državami EU ter Kolumbijo in Perujem, da se upošteva pristop Ekvadorja

Protokol o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med EU in državami EU ter Kolumbijo in Perujem, da se upošteva pristop Ekvadorja

KAJ JE NAMEN TEH SKLEPOV IN TRGOVINSKEGA SPORAZUMA?

KLJUČNE TOČKE

Ugodnosti, ki jih trgovinski sporazum prinaša partnerjem

Človekove pravice in trajnostni razvoj

Trgovinski sporazum določa spoštovanje človekovih pravic in načela pravne države kot temeljnih elementov. Vključuje tudi elemente za spodbujanje trajnostnega razvoja z izvajanjem mednarodnih konvencij o pravicah delavcev in varstvu okolja. Skupine državljanov so vključene v nadzor teh obveznosti.

Izvajanje trgovinskega sporazuma

OD KDAJ SE TA SKLEPA UPORABLJATA?

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Vrednostna veriga: sklop poslovnih dejavnosti, ki ustvarjajo vrednost za stranke podjetja. Proizvod na vsaki točki v tej verigi dejavnosti pridobi neko vrednost zaradi dodanega vložka ali procesa.

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta 2012/735/EU z dne 31. maja 2012 o podpisu Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi (UL L 354, 21.12.2012, str. 1–2).

Trgovinski sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani (UL L 354, 21.12.2012, str. 3–2607).

Obvestilo o začasni uporabi Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani s strani s strani Evropske unije in Peruja (UL L 56, 28.2.2013, str. 1).

Sklep Sveta (EU) 2016/2369 z dne 11. novembra 2016 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja (UL L 356, 24.12.2016, str. 1–2).

Protokol o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja (UL L 356, 24.12.2016, str. 3–1456).

Obvestilo o začasni uporabi med Evropsko unijo in Republiko Ekvador Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja (UL L 358, 29.12.2016, str. 1).

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Tretje letno poročilo o izvajanju trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem (COM(2017) 585 final z dne 10. oktobra 2017).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Drugo letno poročilo o izvajanju trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem (COM(2016) 58 final z dne 10. februarja 2016).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Letno poročilo o izvajanju trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem (COM(2014) 718 final z dne 4. decembra 2014).

Zadnja posodobitev 16.10.2017(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).