Nezakonita trgovina s prostoživečimi vrstami – akcijski načrt EU

POVZETEK:

Sporočilo Evropske komisije (COM(2016) 87 final) – Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

KLJUČNE TOČKE

Akcijski načrt vsebuje 32 ukrepov, ki naj bi jih EU izvedla med letoma 2016 in 2020 in ki se bodo izvajali v vsaki izmed 28 držav EU (1). Osredotočen je na tri ključne vidike.

OZADJE

Nezakonita trgovina s prostoživečimi vrstami je ena izmed najdonosnejših kriminalnih dejavnosti na svetu. Resno ogroža biotsko raznovrstnost in negativno vpliva na vladavino prava zaradi svoje tesne povezanosti s korupcijo. Ima čedalje večjo vlogo pri financiranju milic in terorističnih skupin.

EU je namembna, izvorna in tranzitna regija za nezakonito trgovino s prostoživečimi vrstami. Zaradi vsega tega mora odigrati osrednjo vlogo pri izkoreninjanju te nezakonite trgovine.

Več informacij je na voljo na strani „Pristop EU k boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami“ na spletnem mestu Evropske komisije.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (COM(2016) 87 final z dne 26. februarja 2016)

POVEZANI AKTI

Delovni dokument služb Komisije: Analiza in dokazi v podporo akcijskemu načrtu EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami, ki spremlja dokument Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (SWD(2016) 38 final z dne 26. februarja 2016)

Okrepitev sodelovanja s poslovnimi sektorji v boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami – Končno poročilo. Poročilo GD Evropske komisije za okolje z dne 13. novembra 2015.

Zadnja posodobitev 02.05.2016(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).