Agenda EU za boljše pravno urejanje

 

POVZETEK:

Sporočilo COM(2015) 215 final – agenda EU za boljše pravno urejanje

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

To sporočilo opredeljuje sveženj reform za izboljšanje prava in oblikovanja politike v EU, s čimer bi se zagotovilo, da bodo zakoni in politike temeljili na trdnih dejstvih, da bodo dobro zasnovani in da bodo prinašali otipljive in trajnostne koristi državljanom EU.

KLJUČNE TOČKE

Sveženj temelji na obstoječih postopkih in procesih za izboljšanje prava in oblikovanja politike v EU, vključno z ocenami učinka, vrednotenji, javnimi posvetovanji ter programom ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT).

Sveženj zlasti predvideva:

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: „Boljše pravno urejanje za boljše rezultate – agenda“ EU (COM(2015) 215 final z dne 19.5.2015).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Dokončanje agende za boljše pravno urejanje: boljše rešitve za boljše rezultate (COM(2017) 651 final, 24.10.2017).

Delovni dokument služb Komisije – Pregled prizadevanj Unije za poenostavitev in zmanjšanje upravnih bremen, ki spremljajo Sporočilo o dokončanju agende za boljše pravno urejanje: boljše rešitve za boljše rezultate (SWD(2017) 675 final, 24.10.2017).

Zadnja posodobitev 28.09.2015