02023D0749 — SL — 12.04.2023 — 000.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/749

z dne ►C1  11. aprila 2023 ◄

o spremembi prilog I in II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/260 glede nacionalnih ukrepov, ki se uporabljajo na Danskem v zvezi z bakterijskim nefritisom (BKD) in nalezljivo nekrozo trebušne slinavke (IPN), ter nacionalnih ukrepov, ki se uporabljajo v Združenem kraljestvu (Severna Irska) v zvezi z ostreidnim herpesvirusom-1μvar (OsHV-1μvar)

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 099 12.4.2023, str. 28)


popravljen z:

►C1

Popravek, UL L 105, 20.4.2023, str.  66 ((EU) 2023/749)
▼B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/749

z dne ►C1  11. aprila 2023 ◄

o spremembi prilog I in II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/260 glede nacionalnih ukrepov, ki se uporabljajo na Danskem v zvezi z bakterijskim nefritisom (BKD) in nalezljivo nekrozo trebušne slinavke (IPN), ter nacionalnih ukrepov, ki se uporabljajo v Združenem kraljestvu (Severna Irska) v zvezi z ostreidnim herpesvirusom-1μvar (OsHV-1μvar)

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Prilogi I in II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/260 se nadomestita z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
PRILOGA
„PRILOGA IDržave članice (1) ali njihovi deli, ki se štejejo kot proste oz. prosti nekaterih bolezni vodnih živali in za katere so odobreni nacionalni ukrepi v skladu s členom 226(3) Uredbe (EU) 2016/429

Bolezen

Država članica

Oznaka

Geografska meja območja, za katero so odobreni nacionalni ukrepi

bolezen koi herpes virusa (KHV)

Francija

FR

območje Durançole, od izvira reke Durançole do izliva iz FR 13092001 CE Ferme Marine de la Durançole

naslednji posamezni kompartmenti, ki vključujejo obrat akvakulture z navedeno številko odobritve:

FR 17116001 CE Pisiculture de l’EARL Carpio

FR 34023506 CE SCEA les poissons du Soleil

FR 34195501 CE Olivier Germaine – Pisciculture

FR 39366002 CE Pisciculture du Moulin de Pierre

FR 63263022 CE Pisciculture de Fontanas

FR 66190003 CE SCEA les poissons du Soleil

FR 72261001 CE Ecloserie de l’AAPPMA de Conlie – Bernay – Ruillé

FR 72294001 CE Ecloserie de l’AAPPMA 72 – Sougé Le Ganelon

Italija

IT

območje jezer Monticolo, ki vključuje valilnico IT004BZ106, ‚Grande lago di Monticolo/Große Montiggler see‘ in ‚Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler see‘

Irska

IE

celotno ozemlje

Portugalska

PT

naslednji kompartment, ki vključuje obrat akvakulture z navedeno številko odobritve:

PT 06001 CP Herdade de Entre Águas/PT

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

UK (NI)

Severna Irska

spomladanska viremija pri krapih (SVC)

Danska

DK

celotno ozemlje

Finska

FI

celotno ozemlje

Madžarska

HU

celotno ozemlje

Irska

IE

celotno ozemlje

Švedska

SE

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

UK (NI)

Severna Irska

bakterijski nefritis (BKD)

Danska

DK

naslednji posamezni kompartmenti, ki vključujejo obrat akvakulture z navedeno številko odobritve:

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103471

Abildvad Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103587

Trend Å Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103733

Skade Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

128165

Ollerupgård Dambrug

Finska

FI

naslednji posamezni kompartmenti, ki vključujejo obrate akvakulture z navedeno številko odobritve:

177-1/

Hanka-Taimen Oy,

177-2

Vanaja and Venekoski Fish Farms

386-1

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Keskijärvi Fish Farm

386-2

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Kontiolahti Fish Farm

065-3

Kainuun Lohi Oy, Likolampi Fish Farm

185-2

Terhontammi Oy, Sorsakoski hatchery

383

Kuusamon Jalokala Oy, Käylä hatchery

253-3

Natural Resources Institute Finland - Luke, Taivalkoski Fish Farm

Irska

IE

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

UK (NI)

Severna Irska

nalezljiva nekroza trebušne slinavke (IPN)

Danska

DK

naslednji posamezni kompartmenti, ki vključujejo obrat akvakulture z navedeno številko odobritve:

83138

Hallesøhuse Dambrug

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103554

Fruerlund Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103571

Hallesø Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103668

Ravning Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103802

Ådal Dambrug

103910

Piledal Dambrug

104106

Hallundbæk Dambrug

106314

Ravningkær Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

122355

FREA

125770

Aquasearch Ova

128165

Ollerupgård Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Finska

FI

kontinentalni deli ozemlja

Slovenija

SI

naslednja posamezna kompartmenta, ki vključujeta obrat akvakulture z navedeno številko odobritve:

SIRIB050108 Pšata

SIRIB120102 Ilirska Bistrica

Švedska

SE

kontinentalni deli ozemlja

okužba z Gyrodactylus salaris (GS)

Finska

FI

povodji Tenojoki in Näätämöjoki; povodja Paatsjoki, Tuulomajoki in Uutuanjoki se štejejo za varovalni pas

Irska

IE

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

UK (NI)

Severna Irska

okužba s salmonidnim alfavirusom (SAV)

Finska

FI

kontinentalni deli ozemlja

(1)   

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.
PRILOGA IIDržave članice (1) ali njihovi deli s programi izkoreninjenja nekaterih bolezni vodnih živali, za katere so odobreni nacionalni ukrepi v skladu s členom 226(3) Uredbe (EU) 2016/429

Bolezen

Država članica

Oznaka

Geografska meja območja, za katero so odobreni nacionalni ukrepi

bakterijski nefritis (BKD)

Danska

DK

naslednji posamezni kompartmenti, ki vključujejo obrat akvakulture z navedeno številko odobritve:

106314

Ravningkær Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

118738

Øster Højgård Avlsdambrug

122491

Tarp Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Švedska

SE

kontinentalni deli ozemlja

nalezljiva nekroza trebušne slinavke (IPN)

Danska

DK

naslednja posamezna kompartmenta, ki vključujeta obrat akvakulture z navedeno številko odobritve:

103606

Lundby Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

Švedska

SE

obalni deli ozemlja“

(1)   

(1) V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.