6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/15


SODBA SODIŠČA

z dne 29. julija 2016

v zadevi E-32/15

Nadzorni organ Efte proti Kneževini Lihtenštajn

(Neizpolnitev obveznosti države Efte – Neizvajanje – Direktiva 2006/126/ES – Direktiva 2011/94/EU – Direktiva 2012/36/EU)

(2017/C 108/13)

V zadevi E-32/15, Nadzorni organ Efte proti Kneževini Lihtenštajn – katere predmet je ZAHTEVEK za ugotovitev, da Kneževina Lihtenštajn ni izpolnila svojih obveznosti, določenih v aktih iz točke 24f Priloge XIII k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (prenovitev), Direktiva Komisije 2011/94/EU z dne 28. novembra 2011 o spremembi Direktive 2006/126/ES in Direktiva Komisije 2012/36/EU z dne 19. novembra 2012 o spremembi Direktive 2006/126/ES), kakor je bila prilagojena Sporazumu s Protokolom 1 k Sporazumu, in iz člena 7 Sporazuma, s tem da ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za izvajanje aktov v predpisanem roku, ali v vsakem primeru, o tem ni obvestila Nadzornega organa Efte – je Sodišče v sestavi Carl Baudenbacher, predsednik, Per Christiansen in Páll Hreinsson (sodnik poročevalec), sodnika, dne 29. julija 2016 razglasilo sodbo,

katere izrek se glasi:

1.

Sodišče ugotavlja, da Kneževina Lihtenštajn ni izpolnila svojih obveznosti, določenih v aktih iz točke 24f Priloge XIII k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (prenovitev), Direktiva Komisije 2011/94/EU z dne 28. novembra 2011 o spremembi Direktive 2006/126/ES in Direktiva Komisije 2012/36/EU z dne 19. novembra 2012 o spremembi Direktive 2006/126/ES), kakor je bila prilagojena Sporazumu na podlagi Protokola 1, in iz člena 7 Sporazuma, s tem da ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za izvajanje aktov v predpisanih rokih.

2.

Kneževini Lihtenštajn se naloži plačilo stroškov postopka.