14.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 12/18


Objava namere norveškega ministrstva za promet in komunikacije o oddaji pogodbe za javne storitve neposredno v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in (EGS) št. 1107/70 (1)

2012/C 12/06

1.

Ime in naslov pristojnega organa:

Norveško ministrstvo za promet in komunikacije

Oddelek za železniški promet

PO Box 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

2.

Vrsta predvidene sklenitve:

neposredna oddaja

3.

Storitve in območja, ki bi jih sklenitev lahko zadevala:

nacionalne storitve železniškega potniškega prevoza; vse storitve, zajete v pogodbi o javnih storitvah v letu 2011, razen prog Gjøvik in Ofoten.


(1)  Published in the EEA Supplement No 2, 12.1.2012, page 5.