12.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

C 204/31


Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih za obtok

(2023/C 204/10)

Image 1

Motiv na nacionalni strani novega spominskega dvoeurskega kovanca, namenjenega za obtok, ki ga izda San Marino

Eurokovanci, namenjeni za obtok, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavi opise motivov vseh novih eurokovancev, da bi z njimi seznanila javnost in vse, ki s kovanci rokujejo (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice euroobmočja in države, ki so z Evropsko unijo sklenile monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo za obtok namenjene spominske eurokovance, če izpolnjujejo določene pogoje, zlasti da uporabijo samo kovanec v vrednosti 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot ostali dvoeurski kovanci, le da je na nacionalni strani kovanca vgraviran spominski motiv z velikim simbolnim pomenom v nacionalnem ali evropskem merilu.

Država izdajateljica: San Marino

Priložnostni motiv: 500. obletnica Peruginove smrti

Opis motiva: Motiv v središču prikazuje Marijo z Jezuščkom, ki je detajl Peruginove slike „Marija na prestolu z otrokom med sv. Janezom Krstnikom in Boštjanom,“, ki jo hranijo v galeriji Uffizi (Firence). Na levi strani so napis „PERUGINO“, letnici „1523“ in „2023“ ter oznaka kovnice „R“. Na desni strani je ime države izdajateljice „SAN MARINO“, spodaj desno pa sta začetnici avtorice Marie Angele Cassol, MAC.

Na obročku je dvanajst zvezd evropske zastave.

Predvideni obseg izdaje:56 000 kovancev

Datum izdaje: april 2023


(1)  Za vse motive na nacionalnih straneh kovancev, ki so bili izdani leta 2002, glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1.

(2)  Glej sklepe Sveta za ekonomske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL L 9, 14.1.2009, str. 52).