8.3.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 111/1


Sprememba razpisa javnega natečaja – EPSO/AST-SC/10/20 – Tajniki (SC 1/SC 2)

( Uradni list Evropske unije C 211 A z dne 25. junija 2020 )

(2022/C 111 A/01)

Stran 5, oddelek „5) Ocenjevalna faza“ se glasi:

„5)    Ocenjevalna faza

Na ocenjevalno fazo bo povabljenih največ 2-krat toliko kandidatov, kot je želeno število uspešnih kandidatov za posamezni razred. Na to fazo bodo povabljeni kandidati, ki bodo na podlagi podatkov iz elektronske prijave izpolnjevali pogoje za pripustitev k natečaju in bodo pri testu poznavanja programa Microsoft Office Word med najboljšimi glede na končno oceno .

V ocenjevalni fazi bo potekalo testiranje sedmih splošnih kompetenc, pri čemer se bo vsaka točkovala z največ 10 točkami, in kompetenc z zadevnega področja, zahtevanih za ta natečaj, in sicer z  dvema testoma , ki se bosta opravljala v 2. jeziku, kot je opisano v nadaljevanju:

Kompetenca

Testi

1.

Analitično mišljenje in reševanje problemov

razgovor o zadevnem področju

2.

Sporazumevanje

razgovor o zadevnem področju

3.

Kakovost in učinkovitost

igra vlog

4.

Učenje in razvoj

igra vlog

5.

Prednostno razporejanje in organizacija dela

igra vlog

6.

Vzdržljivost

razgovor o zadevnem področju

7.

Skupinsko delo

igra vlog

Zahtevano najmanjše število točk: 35/70 skupaj.

Kompetenca

Test

Zahtevano najmanjše število točk

Kompetence z zadevnega področja

razgovor o zadevnem področju

35/70

Če kandidati ne dobijo drugačnih navodil, bodo morali v svoj račun EPSO naložiti skenirane kopije dokazil za svoje izjave v prijavi. Urad EPSO bo sporočil podrobnejše informacije in navodila.“.