11.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 224/168


19. december 2019
ZAPISNIK S SEJE 19. DECEMBRA 2019

(2021/C 224/04)

Vsebina

1.

Otvoritev seje 171

2.

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava) 171

2.1.

Kršitve človekovih pravic in verske svobode v Burkini Faso 171

2.2.

Afganistan, zlasti domnevno spolno zlorabljanje fantov v provinci Logar 171

2.3.

Ruski zakon o „tujih agentih“ 172

3.

Nadaljevanje seje 172

4.

Sporočilo predsedstva 173

5.

Dobrodošlica 173

6.

Čas glasovanja 173

6.1.

Kršitve človekovih pravic in verske svobode v Burkini Faso (glasovanje) 173

6.2.

Afganistan, zlasti domnevno spolno zlorabljanje fantov v provinci Logar (glasovanje) 174

6.3.

Ruski zakon o „tujih agentih“ 175

6.4.

30. obletnica romunske revolucije decembra 1989 (glasovanje) 176

6.5.

Položaj Ujgurov na Kitajskem (kitajski dokumenti) (glasovanje) 176

6.6.

Stanje na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi (glasovanje) 177

6.7.

Nasilno zatrtje nedavnih protestov v Iranu (glasovanje) 177

7.

Obrazložitve glasovanja 178

8.

Popravki in namere glasovanj 178

9.

Nadaljevanje seje 179

10.

Sprejetje zapisnika predhodne seje 179

11.

Predložitev dokumentov 179

12.

Sklepi o pripravi samoiniciativnih poročil 180

13.

Spremembe napotitev na odbore (člen 56 Poslovnika) 184

14.

Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika) 184

15.

Napoved urada trgovinskega predstavnika ZDA o preiskavi v zvezi z davkom na digitalne storitve po 301. oddelku ameriškega zakona o trgovini (razprava) 185

16.

Peticije 185

17.

Sprejetje zapisnika seje in posredovanje sprejetih besedil 186

18.

Datum naslednjih sej 186

19.

Zaključek seje 186

20.

Prekinitev zasedanja 186
SEZNAM NAVZOČIH 187

PRILOGA I

IZIDI GLASOVANJ 189

1.

Kršitve človekovih pravic in verske svobode v Burkini Faso 189

2.

Afganistan, zlasti domnevne spolne zlorabe dečkov in mladostnikov v pokrajini Logar 190

3.

Ruski zakon o „tujih agentih“ 191

4.

30. obletnica romunske revolucije decembra 1989 191

5.

Položaj Ujgurov na Kitajskem (kitajski dokumenti) 192

6.

Stanje na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi 193

7.

Nasilno zatrtje nedavnih protestov v Iranu 193

PRILOGA II

IZID POIMENSKEGA GLASOVANJA 195

1.

RC-B9-0242/2019 – § 1 195

2.

RC-B9-0258/2019 – § 13 196

3.

B9-0241/2019 – Resolucija 198

4.

RC-B9-0246/2019 – § 1/3 199

5.

RC-B9-0251/2019 – § 7/2 201

6.

RC-B9-0251/2019 – Resolucija 202

7.

RC-B9-0271/2019 – § 5 204

Zapisnik s seje 19. decembra 2019

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS

podpredsednik

1.   Otvoritev seje

Seja se je začela ob 10.03.

2.   Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej: točka 2 zapisnika z dne 18.12.2019.)

2.1.   Kršitve človekovih pravic in verske svobode v Burkini Faso

predlogi resolucij B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019 in B9-0270/2019 (2019/2980(RSP))

Assita Kanko, Ellie Chowns, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Jan-Christoph Oetjen in György Hölvényi so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Peter van Dalen v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v imenu skupine Renew, Mounir Satouri v imenu skupine Verts/ALE, Alessandro Panza v imenu skupine ID, Bert-Jan Ruissen v imenu skupine ECR, Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Nathalie Loiseau, Dominique Bilde, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Hetman in Joachim Kuhs.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Mick Wallace in Stanislav Polčák.

Govoril je Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 19.12.2019.

2.2.   Afganistan, zlasti domnevno spolno zlorabljanje fantov v provinci Logar

predlogi resolucij B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 in B9-0257/2019 (2019/2981(RSP))

Ryszard Czarnecki, Erik Marquardt, Kati Piri, Marisa Matias, Petras Auštrevičius in Željana Zovko so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Isabel Santos v imenu skupine S&D, Christine Anderson v imenu skupine ID, Clare Daly v imenu skupine GUE/NGL, Robert Biedroń in Evin Incir.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Jiří Pospíšil in Maria Grapini.

PREDSEDSTVO: Klára DOBREV

podpredsednica

Po postopku pritegnitve pozornosti je govoril Mick Wallace.

Govoril je Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika z dne 19.12.2019.

2.3.   Ruski zakon o „tujih agentih“

predlogi resolucij B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 in B9-0267/2019 (2019/2982(RSP))

Anna Fotyga, Viola Von Cramon-Taubadel, Tonino Picula, Antony Hook in Michael Gahler so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Andrius Kubilius v imenu skupine PPE, Raphaël Glucksmann v imenu skupine S&D, Petras Auštrevičius v imenu skupine Renew, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Thierry Mariani v imenu skupine ID, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Nikolaj Villumsen v imenu skupine GUE/NGL, Miroslav Radačovský samostojni poslanec, David Lega, Attila Ara-Kovács, Anna Júlia Donáth, Catherine Rowett, Hermann Tertsch, Claire Fox, Seán Kelly, Pierfrancesco Majorino, Phil Bennion, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová in Ramona Strugariu.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Jiří Pospíšil, Maria Grapini in Silvia Modig.

Govoril je Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 19.12.2019.

(Seja je bila prekinjena ob 11.57.)

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI

predsednik

3.   Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 12.24.

4.   Sporočilo predsedstva

Predsednik je podal naslednje sporočilo:

Sodišče Evropske unije je danes razsodilo v zadevi Oriol Junqueras i Vies (C-502/19).

To je izjemno pomembna sodba, ki neposredno vpliva na sestavo naše institucije.

Sodišče je ugotovilo, da pridobitev statusa poslanca nastopi z dejanjem izvolitve posameznika.

Oseba, katere izvolitev v Evropski parlament uradno razglasi pristojni organ države članice, v kateri je izvoljen, s trenutkom razglasitve pridobi status poslanca Evropskega parlamenta in s tem tudi parlamentarno imuniteto na podlagi člena 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije. Zato je treba šteti, da se status poslanca Parlamenta začne že z razglasitvijo.

Ugotovilo je tudi, da imuniteta pomeni, da je treba ukrep odvzema prostosti izvoljenemu poslancu odpraviti, zato da lahko odpotuje v Evropski parlament in tam opravi vse potrebne formalnosti.

Če pristojno nacionalno sodišče meni, da bi bilo treba ta ukrep ohraniti tudi po tem, ko je ta oseba pridobila status člana Evropskega parlamenta, bi moralo od Evropskega parlamenta v kar najkrajšem času zahtevati, naj v skladu s členom 9 Protokola navedeno imuniteto odvzame.

Zato pristojne španske organe pozivam, naj izpolnijo pogoje iz sodbe, službe Parlamenta pa naj čim prej ocenijo učinke sodbe na sestavo našega parlamenta.

Obveščam vas tudi, da v tej zadevi ne bom sprejel nobenega sklicevanja na Poslovnik.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA

podpredsednica

5.   Dobrodošlica

Predsedujoča je v imenu Parlamenta izrekla dobrodošlico delegaciji ukrajinskega parlamenta, ki je sejo spremljala na častni galeriji.

6.   Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, …) so v prilogi zapisnika z naslovom „Izid glasovanj“.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.

6.1.   Kršitve človekovih pravic in verske svobode v Burkini Faso (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019 in B9-0270/2019

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0261/2019 (ki nadomešča B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0269/2019 in B9-0270/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Michael Gahler, György Hölvényi, Peter van Dalen, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Sandra Kalniete, Isabel Benjumea Benjumea, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Maria Walsh, Ioan Rareș Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik in Peter Pollák, v imenu skupine PPE;

Kati Piri in Maria Arena, v imenu skupine S&D;

Jan Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese in Chrysoula Zacharopoulou, v imenu skupine Renew;

Gina Dowding in Ellie Chowns, v imenu skupine Verts/ALE;

Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski, Assita Kanko in Bert Jan Ruissen, v imenu skupine ECR;

Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2019)0106)

(Predlogi resolucij B9-0266/2019 in B9-0268/2019 so brezpredmetni.)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 1)

6.2.   Afganistan, zlasti domnevno spolno zlorabljanje fantov v provinci Logar (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 in B9-0257/2019

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0242/2019 (ki nadomešča B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 in B9-0257/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Maria Walsh, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer, Ioan Rareș Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik in Peter Pollák, v imenu skupine PPE;

Kati Piri in Robert Biedroń, v imenu skupine S&D;

Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese in Chrysoula Zacharopoulou, v imenu skupine Renew;

Erik Marquardt in Hannah Neumann, v imenu skupine Verts/ALE;

Anna Fotyga, Jan Zahradil in Karol Karski, v imenu skupine ECR;

Marisa Matias, Manuel Bompard, Clare Daly, Mick Wallace, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Martin Buschmann, Martina Michels in José Gusmão, v imenu skupine GUE/NGL;

Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2019)0107)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 2)

6.3.   Ruski zakon o „tujih agentih“

predlogi resolucij B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 in B9-0267/2019

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0258/2019 (ki nadomešča B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0263/2019 in B9-0267/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Željana Zovko, Roberta Metsola, David Lega, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Liudas Mažylis, Ioan-Rareș Bogdan, Gheorghe-Vlad Nistor, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec in Michal Wiezik, v imenu skupine PPE;

Kati Piri in Tonino Picula, v imenu skupine S&D;

Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese in Chrysoula Zacharopoulou, v imenu skupine Renew;

Viola Von Cramon-Taubadel, Bronis Ropė, Sergey Lagodinsky in Hannah Neumann, v imenu skupine Verts/ALE,

Anna Fotyga in Jacek Saryusz-Wolski, v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P9_TA(2019)0108)

(Predlog resolucije B9-0262/2019 je brezpredmeten.)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 3)

6.4.   30. obletnica romunske revolucije decembra 1989 (glasovanje)

Razprava je potekala dne 16 decembra 2019(točka 14 zapisnika z dne 16.12.2019).

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

Traian Băsescu, Ioan-Rareș Bogdan, Siegfried Mureșan, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ștefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Eugen Tomac, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Roberta Metsola, Kinga Gál, Antonio Tajani in Radan Kanev, v imenu skupine PPE, Dan Nica, Juan Fernando López Aguilar, Claudiu Manda, Klára Dobrev, Csaba Molnár, Attila Ara-Kovács, Cristian Terheș, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Carmen Avram, Adrian-Dragoș Benea, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel in Corina Crețu, v imenu skupine S&D, Dacian Cioloș, Cristian Ghinea, Dragoș Tudorache, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Ramona Strugariu, Vlad-Marius Botoș, Nicolae Ștefănuță in Karen Melchior, v imenu skupine Renew, Dace Melbārde, Andrey Slabakov, Anna Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki in Nicola Procaccini, v imenu skupine ECR, o 30. obletnici romunske revolucije decembra 1989 (2019/2989(RSP)) (B9-0241/2019).

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0109)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 4)

6.5.   Položaj Ujgurov na Kitajskem (kitajski dokumenti) (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019 in B9-0250/2019

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0246/2019 (ki nadomešča B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019 in B9-0250/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko, David Lega in Sandra Kalniete, v imenu skupine PPE;

Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos in Raphaël Glucksmann, v imenu skupine S&D;

Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou, v imenu skupine Renew;

Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont in Heidi Hautala, v imenu skupine Verts/ALE;

Anna Fotyga, v imenu skupine ECR;

Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2019)0110)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 5)

6.6.   Stanje na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019 in B9-0255/2019

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0251/2019 (ki nadomešča B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019 in B9-0255/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík in David Lega, v imenu skupine PPE;

Kati Piri in Maria Manuel Leitão Marques, v imenu skupine S&D;

Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou, v imenu skupine Renew;

Tilly Metz, v imenu skupine Verts/ALE;

Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch in Assita Kanko, v imenu skupine ECR;

Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2019)0111)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 6)

6.7.   Nasilno zatrtje nedavnih protestov v Iranu (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019 in B9-0276/2019

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0271/2019 (ki nadomešča B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019 in B9-0275/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister in Ivan Štefanec, v imenu skupine PPE.

Kati Piri in Jytte Guteland, v imenu skupine S&D;

Luisa Porritt, Frédérique Ries, Catherine Bearder, Phil Bennion, Jane Brophy, Judith Bunting, Dinesh Dhamija, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Billy Kelleher, Moritz Körner, Shaffaq Mohammed, Lucy Nethsingha, Sheila Ritchie, María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Voaden in Irina Von Wiese, v imenu skupine Renew;

Ernest Urtasun in Hannah Neumann, v imenu skupine Verts/ALE;

Anna Fotyga, Jan Zahradil, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers in Bert Jan Ruissen, v imenu skupine ECR;

Fabio Massimo Castaldo;

Cornelia Ernst.

Sprejeto (P9_TA(2019)0112)

(Predlog resolucije B9-0276/2019 je brezpredmeten.)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, točka 7)

7.   Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

30. obletnica romunske revolucije decembra 1989 – B9-0241/2019

Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil in Vlad-Marius Botoș

Položaj Ujgurov na Kitajskem (kitajski dokumenti) – RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

Dominique Bilde

Stanje na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi — RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

Jan Zahradil in Patrick Breyer

Nasilno zatrtje nedavnih protestov v Iranu – RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019

Matthew Patten.

8.   Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi „Plenarno zasedanje“, „Glasovanja“, „Izidi glasovanja“ (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 12.50.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND

podpredsednik

9.   Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.00.

10.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

11.   Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1)

od drugih institucij

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske (14185/2019 – C9-0191/2019 – 2018/0155(NLE))

posredovano pristojni odbor : TRAN

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo (14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))

posredovano pristojni odbor : TRAN

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani (14209/2019 – C9-0193/2019 – 2010/0180(NLE))

posredovano pristojni odbor : TRAN

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo v okviru pogajanj na podlagi člena XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij Švice v okviru STO v zvezi z mesom, prepariranim z začimbami (12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

posredovano pristojni odbor : INTA

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic (07048/2015 – C9-0195/2019 – 2015/0035(NLE))

posredovano pristojni odbor : TRAN

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani (14207/2019 – C9-0196/2019 – 2012/0324(NLE))

posredovano pristojni odbor : TRAN mnenje : AFET, INTA

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 654/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

posredovano pristojni odbor : INTA

Predlog izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov v zvezi z daktiloskopskimi podatki v Združenem kraljestvu (14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

posredovano pristojni odbor : LIBE

2)

od poslancev Parlamenta

Jaak Madison. Predlog resolucije o dezinformacijah, usmerjenih proti desnim političnim strankam (B9-0176/2019)

posredovano pristojni odbor : LIBE

Mara Bizzotto. Predlog resolucije o stanju na področju človekovih pravic in demokracije v Turčiji (B9-0177/2019)

posredovano pristojni odbor : AFET

Jean-Paul Garraud. Predlog resolucije o političnem islamu v Evropski uniji (B9-0227/2019)

posredovano pristojni odbor : LIBE

Dominique Bilde. Predlog resolucije o izkoreninjenju apatridnosti v podsaharski Afriki (B9-0228/2019)

posredovano pristojni odbor : DEVE

12.   Sklepi o pripravi samoiniciativnih poročil

Sklepi o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 47 Poslovnika) (V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11. decembra 2019)

odbor EMPL

Revizija direktive o Evropskem svetu delavcev (2019/2183(INL))

Zaščita delavcev pred azbestom (2019/2182(INL))

Pravica do odklopa (2019/2181(INL))

Sklepi o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 54 Poslovnika) (V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28. novembra 2019)

odbor AFET

Turčija – Letno poročilo o napredku za leto 2019 (2019/2176(INI))

Srbija – Letno poročilo o napredku za leto 2019 (2019/2175(INI))

Severna Makedonija – Letno poročilo o napredku za leto 2019 (2019/2174(INI))

Črna gora – Letno poročilo o napredku 2019 (2019/2173(INI))

Kosovo – Letno poročilo o napredku za leto 2019 (2019/2172(INI))

Bosna in Hercegovina – Letno poročilo o napredku za leto 2019 (2019/2171(INI))

Albanija – Letno poročilo o napredku 2019 (2019/2170(INI))

odbor AGRI

Evropska gozdarska strategija – nadaljnji koraki (2019/2157(INI))

(mnenje: ENVI (člen 57 Poslovnika), ITRE)

odbor ENVI

Okrepitev ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov (COM(2019)0352 – 2019/2156(INI))

(mnenje: DEVE (člen 57 Poslovnika), INTA, ITRE, REGI, AGRI (člen 57 Poslovnika))

odbor FEMM

Strategija EU za enakost spolov (2019/2169(INI))

(mnenje: EMPL (člen 57 Poslovnika), CULT, LIBE)

Zapolnitev digitalnega razkoraka med spoloma: udeležba žensk v digitalnem gospodarstvu (2019/2168(INI))

(mnenje: ITRE)

Enakost spolov v zunanji in varnostni politiki EU (2019/2167(INI))

(mnenje: AFET)

Nasilje v družini in skrbniške pravice do žensk in otrok (2019/2166(INI))

Stanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic v EU v povezavi z zdravjem žensk (2019/2165(INI))

Spodbujanje enakosti spolov v izobraževanju in karierah na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (2019/2164(INI))

(mnenje: ITRE, CULT (člen 57 Poslovnika))

odbor PECH

Obnovitev ribjih staležev v Sredozemskem morju: ocena in nadaljnji koraki (2019/2178(INI))

Uresničitev ciljev v zvezi z obveznostjo iztovarjanja v skladu s členom 15 skupne ribiške politike (2019/2177(INI))

Posledice dviga temperature morja za ribje staleže in ribištvo (2019/2163(INI))

Več rib v morju? Ukrepi za spodbujanje obnove staležev nad raven največjega trajnostnega donosa, vključno z območji obnove ribjih staležev in morskimi zavarovanimi območji (2019/2162(INI))

Ribištvo v prihodnosti: privabljanje nove generacije delovne sile v ribiško industrijo in ustvarjanje delovnih mest v obalnih skupnostih (2019/2161(INI))

(mnenje: EMPL)

Vpliv ribištva na morske odpadke (2019/2160(INI))

Izzivi in priložnosti za ribiški sektor v Črnem morju (2019/2159(INI))

Vpliv polj vetrnic in drugih sistemov za energijo iz obnovljivih virov na morju na ribiški sektor (2019/2158(INI))

(mnenje: ITRE)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11 decembra 2019)

odbor AFET

Letno poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino (2019/2202(INI))

(mnenje: INTA)

Letno poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Moldavijo (2019/2201(INI))

(mnenje: INTA)

Letno poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Gruzijo (2019/2200(INI))

(mnenje: INTA)

odbor CULT

Učinkoviti ukrepi za bolj „zelena“ programa Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa ter evropsko solidarnostno enoto (2019/2195(INI))

Zagotavljanje uspešne politične zapuščine za evropsko leto kulturne dediščine (2019/2194(INI))

odbor DEVE

Izboljšanje razvojne učinkovitosti in uspešnosti pomoči (2019/2184(INI))

odbor ECON

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti 2020 (2019/2211(INI))

(mnenje: BUDG (člen 57 Poslovnika), REGI, FEMM)

odbor EMPL

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2020 (2019/2212(INI))

(mnenje: BUDG (člen 57 Poslovnika), CULT, FEMM)

Vmesno vrednotenje programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSi) (2019/2203(INI))

Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih (2019/2188(INI))

(mnenje: FEMM, PETI)

Dostop do dostojnih in cenovno ugodnih stanovanj za vse (2019/2187(INI))

(mnenje: ITRE, FEMM)

Pošteni delovni pogoji, pravice in socialna zaščita za platformne delavce – nove oblike zaposlovanja, povezane z digitalnim razvojem (2019/2186(INI))

(mnenje: TRAN)

Demokracija na delu: evropski okvir za pravice delavcev do soodločanja in revizija direktive o Evropskem svetu delavcev (2019/2185(INI))

(mnenje: JURI)

odbor IMCO

Izvajanje Direktive 2009/81/ES glede oddaje naročil na področju obrambe in varnosti ter Direktive 2009/43/ES glede prenosa obrambnih proizvodov (2019/2204(INI))

(mnenje: ITRE)

Zagotavljanje varnosti proizvodov na enotnem trgu (2019/2190(INI))

odbor INTA

Izvajanje skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018 (2019/2197(INI))

(mnenje: DEVE)

odbor ITRE

Celostni evropski pristop k shranjevanju energije (2019/2189(INI))

odbor LIBE

Poročilo o izvajanju direktive o vračanju (2019/2208(INI))

Izvajanje evropskega naloga za prijetje in postopkov predaje med državami članicami (2019/2207(INI))

(mnenje: AFCO)

Izvajanje uredbe Dublin III (2019/2206(INI))

(mnenje: FEMM)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–2019 (2019/2199(INI))

(mnenje: AFCO, FEMM, PETI)

Dostop javnosti do dokumentov (člen 122(7)) – letno poročilo za leta 2016—2018 (2019/2198(INI))

Letno poročilo o delovanju schengenskega območja (2019/2196(INI))

odbor TRAN

Poročilo o izvajanju vidikov varnosti v cestnem prometu iz svežnja o tehničnih pregledih (2019/2205(INI))

Tehnični in operativni ukrepi za učinkovitejši in čistejši pomorski promet (2019/2193(INI))

(mnenje: ENVI)

Pregled smernic za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) (2019/2192(INI))

Varnost in signalizacija v železniškem prometu: ocena razmer na področju uvajanja evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) (2019/2191(INI))

Sklepi o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 118 Poslovnika) (V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11. decembra 2019)

odbor AFET

Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o Zahodnem Balkanu pred vrhom maja 2020 (2019/2210(INI))

(mnenje: INTA)

Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020 (2019/2209(INI))

(mnenje: INTA)

13.   Spremembe napotitev na odbore (člen 56 Poslovnika)

odbor IMCO

Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019 (2019/2131(INI))

posredovano pristojnemu odboru: ECON mnenje: INTA, IMCO, AGRI

odbor JURI

Evropska mejna in obalna straža: sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO) in razveljavitev Skupnega ukrepa Sveta 98/700/PNZ (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

posredovano pristojnemu odboru: LIBE mnenje: BUDG, JURI (člen 40 Poslovnika)

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Italiji, da se pogaja in sklene sporazum s Švico, ki dovoljuje kabotažo pri opravljanju mednarodnih storitev avtobusnega prevoza potnikov v obmejnih regijah obeh držav (COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))

posredovano pristojnemu odboru: TRAN mnenje: EMPL, JURI (člen 40 Poslovnika)

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotažo pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

posredovano pristojnemu odboru: TRAN mnenje: EMPL, JURI (člen 40 Poslovnika)

14.   Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 28. novembra 2019)

odbor ENVI

Okrepitev ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov (2019/2156(INI))

(mnenje: DEVE (člen 57 Poslovnika), INTA, ITRE, REGI, AGRI (člen 57 Poslovnika))

Homologacija motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(mnenje: ITRE, IMCO (člen 57 Poslovnika), TRAN)

odbor ITRE

Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021-2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

(mnenje: BUDG, CULT (člen 57 Poslovnika), JURI)

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (prenovitev) (COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(mnenje: BUDG, CONT, CULT (člen 57 Poslovnika), JURI (člen 110 Poslovnika))

odbor AGRI

Evropska gozdarska strategija – nadaljnji koraki (2019/2157(INI))

(mnenje: ENVI (člen 57 Poslovnika), ITRE)

odbor FEMM

Spodbujanje enakosti spolov v izobraževanju in karierah na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (2019/2164(INI))

(mnenje: ITRE, CULT (člen 57 Poslovnika))

Strategija EU za enakost spolov (2019/2169(INI))

(mnenje: EMPL (člen 57 Poslovnika), CULT, LIBE)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11 decembra 2019)

odbor ECON

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti 2020 (2019/2211(INI))

(mnenje: BUDG (člen 57 Poslovnika), REGI, FEMM)

odbor EMPL

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2020 (2019/2212(INI))

(mnenje: BUDG (člen 57 Poslovnika), CULT, FEMM)

15.   Napoved urada trgovinskega predstavnika ZDA o preiskavi v zvezi z davkom na digitalne storitve po 301. oddelku ameriškega zakona o trgovini (razprava)

Izjava Komisije: Napoved urada trgovinskega predstavnika ZDA o preiskavi v zvezi z davkom na digitalne storitve po 301. oddelku ameriškega zakona o trgovini (2019/2979(RSP))

Phil Hogan (član Komisije) je podal izjavo.

Govorila sta Marie-Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR.

Po postopku pritegnitve pozornosti je govorila Maria Walsh.

Govoril je Phil Hogan.

Razprava se je zaključila.

Govorili so predsednik o poteku zasedanja in Angel Dzhambazki.

16.   Peticije

Peticije št. 1107-19 do 1184-19 so bile dne 16. decembra 2019 vpisane v register in v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 226(15) Poslovnika 16. decembra 2019 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.

17.   Sprejetje zapisnika seje in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 202(3) Poslovnika se zapisnik te seje predloži Parlamentu v sprejetje na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.

18.   Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 13. januarja 2020 do 16. januarja 2020.

19.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.19.

20.   Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

generalni sekretar

David Maria Sassoli

predsednik


19. december 2019

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoș, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareș, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoș Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureșan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ștefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheș Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoș, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Opravičeni:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Carthy Matt, Evren Agnès, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary


19. december 2019

IZIDI GLASOVANJ

Pomen kratic in znakov

+

sprejeto

zavrnjeno

brezpredmetno

U

umaknjeno

PG (…, …, …)

poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani)

EG (…, …, …)

elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani)

po delih

glasovanje po delih

loč.

ločeno glasovanje

p.s.

predlog spremembe

SPS

sporazumni predlog spremembe

UD

ustrezni del

Č

predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje

=

identični predlogi sprememb

§

odstavek

čl.

člen

u.i.

uvodna izjava

PR

predlog resolucije

SPR

skupni predlog resolucije

1/20

nizki prag (dvajsetina poslancev)

1/10

srednji prag (desetina poslancev)

1/5

visoki prag (petina poslancev)

TG

tajno glasovanje

1.   Kršitve človekovih pravic in verske svobode v Burkini Faso

Predlogi resolucij: B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG – pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B9-0261/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

po § 3

2

GUE/NGL

 

 

po § 12

3

GUE/NGL

 

 

po uvodni izjavi A

1

GUE/NGL

 

 

Resolucija (vse besedilo)

 

+

 

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0261/2019

 

ECR

 

 

B9-0264/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0265/2019

 

S&D

 

 

B9-0266/2019

 

GUE/NGL

 

 

B9-0268/2019

 

ID

 

 

B9-0269/2019

 

Renew

 

 

B9-0270/2019

 

PPE

 

 

2.   Afganistan, zlasti domnevne spolne zlorabe dečkov in mladostnikov v pokrajini Logar

Predlogi resolucij: B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-0257/2019

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG – pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B9-0242/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1

§

originalno besedilo

PG

+

617, 1, 3

po § 13

1

GUE/NGL

 

 

2

GUE/NGL

 

 

po § 14

3

GUE/NGL

 

 

Resolucija (vse besedilo)

 

+

 

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0242/2019

 

ECR

 

 

B9-0243/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0244/2019

 

S&D

 

 

B9-0245/2019

 

GUE/NGL

 

 

B9-0256/2019

 

Renew

 

 

B9-0257/2019

 

PPE

 

 

Zahteve za poimensko glasovanje

ID: § 1

3.   Ruski zakon o „tujih agentih“

Predlog resolucije: B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-0267/2019

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG – pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B9-0258/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 13

§

originalno besedilo

PG

+

499, 78, 41

Resolucija (vse besedilo)

 

+

 

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0258/2019

 

ECR

 

 

B9-0259/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0260/2019

 

S&D

 

 

B9-0262/2019

 

GUE/NGL

 

 

B9-0263/2019

 

Renew

 

 

B9-0267/2019

 

PPE

 

 

Zahteve za poimensko glasovanje

ID: § 13

Razno

Jacek Saryusz-Wolski (skupina ECR) je tudi podpisnik predloga resolucije B9-0258/2019.

Stelios Kouloglou (skupina GUE/NGL) je tudi podpisnik skupnega predloga resolucije RC-B9-0258/2019.

4.   30. obletnica romunske revolucije decembra 1989

Predlog resolucije: B9-0241/2019

Predmet

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG – pripombe

Skupni predlog resolucije B9-0241/2019 (PPE, S&D, Renew, ECR)

Resolucija (vse besedilo)

PG

+

513, 18, 87

Zahteve za poimensko glasovanje

PPE: končno glasovanje

Razno

Jacek Saryusz-Wolski (skupina ECR) je tudi podpisnik predloga resolucije B9-0241/2019.

5.   Položaj Ujgurov na Kitajskem (kitajski dokumenti)

Predlogi resolucij: B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG – pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B9-0246/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 1

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

3/PG

+

584, 7, 31

po § 1

1

GUE/NGL

 

 

Resolucija (vse besedilo)

 

+

 

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0246/2019

 

S&D

 

 

B9-0247/2019

 

ECR

 

 

B9-0248/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0249/2019

 

Renew

 

 

B9-0250/2019

 

PPE

 

 

Zahteve za poimensko glasovanje

ID: § 1 (3. del)

Zahteve za glasovanje po delih

ID:

§ 1

1. del

:

„je zelo zaskrbljen zaradi vse bolj represivnega režima, s katerim se soočajo Ujguri in druge muslimanske etnične manjšine, ter zahteva, da oblasti spoštujejo njihove temeljne svoboščine, kot to priporočajo verodostojna poročila;“

2. del

:

„obsoja napotitev več sto tisoč Ujgurov in Kazahov v taborišča za politična prevzgojo na podlagi sistema napovednega policijskega dela, tudi zaradi potovanj v tujino ali ocene, da so preveč verni; poziva kitajske oblasti v regiji Xinjiang, naj zagotovijo informacije o tem, kje se nahajajo pridržane osebe in kakšno je njihovo zdravstveno stanje; poziva kitajsko vlado, naj takoj opusti prakso samovoljnih pridržanj pripadnikov ujgurske in kazaške manjšine brez obtožnice, sojenja ali obsodbe zaradi kaznivega dejanja, naj zapre vsa taborišča in centre za pridržanje ter naj pridržane osebe takoj in brezpogojno izpusti;“

3. del

:

„poudarja, da so vsakršno pridržanje, kadar se uporablja v nasprotju s temeljnim mednarodnim pravom, preganjanje določenih oseb ali skupin iz etničnih, kulturnih ali verskih razlogov in drugi nehumani akti, ki povzročajo veliko trpljenje ali resno škodo, kadar so storjeni kot del razširjenega ali sistematičnega napada na civilno prebivalstvo, nesprejemljivi glede na mednarodni pravni okvir;“

Razno

Hannah Neumann (skupina Verts/ALE) je tudi podpisnica skupnega predloga resolucije RC-B9-0246/2019.

6.   Stanje na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi

Predlogi resolucij: B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG – pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B9-0251/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 7

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2/PG

+

492, 95, 31

Resolucija (vse besedilo)

PG

+

560, 12, 43

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0251/2019

 

S&D

 

 

B9-0252/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0253/2019

 

PPE

 

 

B9-0254/2019

 

Renew

 

 

B9-0255/2019

 

ECR

 

 

Zahteve za poimensko glasovanje

GUE/NGL: § 7 (2. del)

PPE, Renew: končno glasovanje

Zahteve za glasovanje po delih

GUE/NGL:

§ 7

1. del

:

„pozdravlja odločitev Sveta, da bo sprejel okvir za ciljno usmerjene omejevalne ukrepe za odgovorne za kršitve človekovih pravic, zlorabe in zatiranje civilne družbe ter demokratične opozicije v Nikaragvi;“

2. del

:

„poziva države članice, naj se hitro dogovorijo o posebnem seznamu posameznikov in subjektov, ki jih je treba sankcionirati, vključno s predsednikom in podpredsednico;“

Razno

Hermann Tertsch (skupina ECR) je tudi podpisnik skupnega predloga resolucije RC-B9-0251/2019.

7.   Nasilno zatrtje nedavnih protestov v Iranu

Predlogi resolucij: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG – pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B9-0271/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

po § 1

3

GUE/NGL

 

 

§ 5

§

originalno besedilo

PG

+

566, 4, 20

po § 6

2

GUE/NGL

 

+

 

po uvodni izjavi G

1

GUE/NGL

 

+

 

Resolucija (vse besedilo)

 

+

 

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0271/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0272/2019

 

S&D

 

 

B9-0273/2019

 

ECR

 

 

B9-0274/2019

 

Renew

 

 

B9-0275/2019

 

PPE

 

 

B9-0276/2019

 

GUE/NGL

 

 

Zahteve za poimensko glasovanje

ID: § 5

Razno

Charlie Weimers (skupina ECR) je tudi podpisnik predloga resolucije B9-0273/2019.

Ivan Štefanec (skupina PPE) je tudi podpisnik predloga resolucije B9-0275/2019.


19. december 2019

1.   RC-B9-0242/2019 – § 1

Za 617

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Konečná, Kountoura, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID : Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Grant, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Konstantinou, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Simon, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Proti 1

PPE : Sikorski

Vzdržani 3

ID : David

NI : Lagos, Stedman-Bryce

2.   RC-B9-0258/2019 – § 13

Za 499

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Fiocchi, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Björk, Buschmann, Hazekamp, Modig, Villumsen

ID : Haider, Huhtasaari, Kofod, Madison, Mayer, Vilimsky

NI : Gyöngyösi, Patten

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou

Proti 78

GUE/NGL : Arvanitis, Botenga, Daly, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Kountoura, Matias, Michels, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Villanueva Ruiz, Wallace

ID : Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Grant, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Mariani, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Radačovský, Sonneborn, Uhrík

Vzdržani 41

ECR : Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fitto, Procaccini, Rooken, Roos, Slabakov, Stancanelli

GUE/NGL : Aubry, Barrena Arza, Bompard, Chaibi, Kizilyürek, Konečná, Omarjee, Pelletier

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Giarrusso, Gill Nathan, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Sinčić, Stedman-Bryce, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Hortefeux, Morano

Renew : Uspaskich

S&D : Číž, Neuser

Popravki in namere glasovanja

Vzdržani : Mario Furore

3.   B9-0241/2019 – Resolucija

Za 513

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID : Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Grant, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Konstantinou, Lagos, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Sinčić, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Benea, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE : Breyer, Gregorová, Jakeliūnas, Kolaja, Magid, Marquardt, Peksa, Ropė

Proti 18

GUE/NGL : Aubry, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Ernst, Flanagan, Georgiou, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Schirdewan, Wallace

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sonneborn

Vzdržani 87

ECR : Eppink, Rooken, Roos

GUE/NGL : Arvanitis, Barrena Arza, Björk, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Konečná, Kountoura, Matias, Michels, Modig, Rodríguez Palop, Scholz, Villanueva Ruiz, Villumsen

ID : Blaško, David

NI : Radačovský, Stedman-Bryce

S&D : Benifei, Majorino, Noichl, Pisapia, Smeriglio, Yoncheva

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

4.   RC-B9-0246/2019 – § 1/3

Za 584

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Ernst, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Villanueva Ruiz, Villumsen

ID : Anderson Christine, Annemans, Baldassarre, Basso, Beck, Berg, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Grant, Haider, Huhtasaari, Kofod, Kuhs, Lancini, Limmer, Lizzi, Madison, Mayer, Meuthen, Regimenti, Reil, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Konstantinou, Lagos, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Sonneborn, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

Proti 7

GUE/NGL : Daly, Flanagan, Kountoura, Wallace

ID : Krah

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

Vzdržani 31

ECR : Dzhambazki, Eppink, Rooken, Roos, Slabakov

GUE/NGL : Konečná, Schirdewan

ID : Androuët, Bardella, Bay, Beigneux, Bilde, Blaško, Bruna, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Laporte, Lebreton, Mariani, Olivier, Pirbakas, Vilimsky

NI : Gyöngyösi, Sinčić, Stedman-Bryce, Uhrík

PPE : Simon

S&D : Číž, Yoncheva

5.   RC-B9-0251/2019 – § 7/2

Za 492

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Aubry, Björk, Bompard, Chaibi, Hazekamp, Omarjee, Pelletier, Villumsen

ID : Annemans, Baldassarre, Basso, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Grant, Haider, Huhtasaari, Kofod, Lancini, Lizzi, Madison, Mayer, Regimenti, Rinaldi, Sardone, Tardino, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Auken

Proti 95

GUE/NGL : Arvanitis, Botenga, Buschmann, Daly, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Kountoura, Matias, Michels, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Villanueva Ruiz, Wallace

ID : Androuët, Bardella, Bay, Beigneux, Bilde, Blaško, Bruna, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Laporte, Lebreton, Mariani, Olivier, Pirbakas

NI : Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sonneborn

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

Vzdržani 31

ECR : Eppink, Rooken, Roos

GUE/NGL : Barrena Arza, Kizilyürek, Konečná, Modig

ID : Anderson Christine, Beck, Berg, Buchheit, David, Fest, Krah, Kuhs, Limmer, Meuthen, Reil

NI : Sinčić, Stedman-Bryce, Uhrík

PPE : Simon

Verts/ALE : Breyer, Gregorová, Holmgren, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Peksa, Peter-Hansen, Urtasun

6.   RC-B9-0251/2019 – Resolucija

Za 560

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Arvanitis, Aubry, Björk, Bompard, Buschmann, Chaibi, Ernst, Georgoulis, Hazekamp, Modig, Omarjee, Pelletier, Scholz, Villumsen

ID : Annemans, Baldassarre, Basso, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Grant, Haider, Huhtasaari, Kofod, Lancini, Lizzi, Madison, Mayer, Regimenti, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Sonneborn, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

Proti 12

GUE/NGL : Daly, Flanagan, Georgiou, Pereira Sandra, Rego, Wallace

ID : Blaško, Juvin

NI : Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

Vzdržani 43

ECR : Eppink, Rooken, Roos

GUE/NGL : Barrena Arza, Botenga, Gusmão, Kizilyürek, Konečná, Kountoura, Matias, Michels, Rodríguez Palop, Schirdewan, Villanueva Ruiz

ID : Anderson Christine, Androuët, Bardella, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bruna, Buchheit, David, Fest, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Laporte, Lebreton, Limmer, Mariani, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Reil

NI : Sinčić, Stedman-Bryce, Uhrík

Verts/ALE : Urtasun

Popravki in namere glasovanja

Vzdržani : Konstantinos Arvanitis

7.   RC-B9-0271/2019 – § 5

Za 566

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Arvanitis, Aubry, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Flanagan, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kountoura, Matias, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID : Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Grant, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Lancini, Laporte, Lebreton, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Sonneborn, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Fernandes, Fitzgerald, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, Łukacijewska, Lutgen, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Larrouturou, Leitão Marques, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mikser, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Sidl, Silva Pereira, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Vind, Vollath, Ward, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

Proti 4

GUE/NGL : Ernst, Michels, Scholz

NI : Lagos

Vzdržani 20

ECR : Dzhambazki, Slabakov

GUE/NGL : Barrena Arza, Konečná, Schirdewan

ID : Anderson Christine, Beck, Berg, Blaško, Buchheit, David, Fest, Krah, Kuhs, Limmer, Meuthen, Reil

NI : Konstantinou, Sinčić, Stedman-Bryce