21.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 356/4


Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

(2019/C 356/04)

Image 1

Motiv na nacionalni strani novega spominskega dvoeurskega kovanca, namenjenega obtoku, ki ga izda Portugalska

Eurokovanci, namenjeni obtoku, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavi opis motivov vseh novih eurokovancev, da bi z njimi seznanila javnost in vse, ki s kovanci rokujejo (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice euroobmočja in države, ki so z Evropsko unijo sklenile monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo obtoku namenjene spominske eurokovance, če izpolnjujejo določene pogoje, zlasti da uporabijo samo kovanec v vrednosti 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot ostali dvoeurski kovanci, le da je na nacionalni strani kovanca vgraviran spominski motiv z velikim simbolnim pomenom v nacionalnem ali evropskem merilu.

Država izdajateljica: Portugalska

Priložnostni motiv: 500 let prvega obplutja, ki ga je organiziral in vodil portugalski raziskovalec in pomorščak Ferdinand Magellan (portugalsko Fernão De Magalhães)

Opis motiva: Španska odprava proti Vzhodni Indiji se je začela leta 1519 in končala leta 1522, njen izid pa je bil prvo obplutje Zemlje.

Motiv upodablja Ferdinanda Magellana. Na desni strani je v polkrogu napis „CIRCUM NAVEGAÇÃO“ (obplutje) in pod njim napis „1519 FERNÃO DE MAGALHÃES“. Na levi strani sta v polkrogu letnica izdaje „2019“ in ime države izdajateljice „PORTUGAL“.

Na obročku je dvanajst zvezd evropske zastave.

Predviden obseg izdaje: 750 000 kovancev

Datum izdaje: druga polovica leta 2019


(1)  Za vse motive na nacionalnih straneh kovancev, ki so bili izdani leta 2002, glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1.

(2)  Glej sklepe Sveta za ekonomske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL L 9, 14.1.2009, str. 52).