18.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 352/13


Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

(2019/C 352/13)

Image 1

Motiv na nacionalni strani novega spominskega dvoeurskega kovanca, namenjenega obtoku, ki ga izda Luksemburg

Eurokovanci, namenjeni obtoku, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavlja opise motivov vseh novih eurokovancev, da bi z njim seznanila javnost in vse, ki s kovanci rokujejo (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice euroobmočja in države, ki so z Evropsko unijo sklenile monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo obtoku namenjene spominske eurokovance, če izpolnjujejo določene pogoje, zlasti da uporabijo samo kovanec v vrednosti 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot ostali dvoeurski kovanci, le da je na nacionalni strani kovanca vgraviran spominski motiv z velikim simbolnim pomenom v nacionalnem ali evropskem merilu.

Država izdajateljica: Luksemburg

Priložnostni motiv: 100. obletnica splošne volilne pravice

Opis motiva: Na levi strani motiva je podoba Njegove kraljeve visokosti velikega vojvode Henrija, na desni strani pa je roka, ki daje glasovnico v glasovalno skrinjico. Na dnu je ime države izdajateljice „LUXEMBOURG“. Na vrhu je v polkrogu napis „Centenaire du suffrage universel“ (stota obletnica splošne volilne pravice), pod njim pa napis „1919–2019“, pri čemer je zadnja letnica leto izdaje.

Na obročku je dvanajst zvezd evropske zastave.

Predviden obseg izdaje: 500 000

Datum izdaje: september 2019


(1)  Za vse motive na nacionalnih straneh kovancev, ki so bili izdani leta 2002, glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1.

(2)  Glej sklepe Sveta za ekonomske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL L 9, 14.1.2009, str. 52).