20.9.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 312/3


Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

(2017/C 312/03)

Image

Eurokovanci, namenjeni obtoku, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavi opis motivov vseh novih eurokovancev, da bi z njim seznanila javnost in vse, ki s kovanci rokujejo (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice euroobmočja in države, ki so z Evropsko unijo sklenile monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo obtoku namenjene spominske eurokovance, če izpolnjujejo določene pogoje, zlasti da uporabijo samo kovanec v vrednosti 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot ostali dvoeurski kovanci, le da je na nacionalni strani kovanca vgraviran spominski motiv z velikim simbolnim pomenom v nacionalnem ali evropskem merilu.

Država izdajateljica : Francija

Priložnostni motiv : 25. obletnica rožnate pentlje, simbola boja proti raku dojk

Opis motiva : Od devetdesetih let prejšnjega stoletja dalje boj proti raku dojk predstavlja pomembno poslanstvo na svetovni ravni. Kovnica Monnaie de Paris se je odločila, da to poslanstvo podpre ob 25. obletnici rožnate pentlje, znamenitega simbola tega boja. V podporo raziskovalnim prizadevanjem in inovacijam na tem področju se nagrada rožnate pentlje enkrat letno podeljuje že skoraj 15 let.

Motiv na kovancu prikazuje žensko doprsje, ki ga simbolno varujeta dlan in pentlja. Na desni strani ga obkroža napis „25e ANNIVERSAIRE DU RUBAN ROSE“ (25. obletnica rožnate pentlje). Prav tako so na desni strani navedene tudi letnici „1992–2017“, država, ki je kovanec izdala („RF“) in oznaka kovnice.

Na obročku je dvanajst zvezd evropske zastave.

Obseg izdaje : 10 milijonov kovancev

Datum izdaje :


(1)  Za vse motive na nacionalnih straneh kovancev, ki so bili izdani leta 2002, glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1.

(2)  Glej sklepe Sveta za ekonomske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL L 9, 14.1.2009, str. 52).