20.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 386/14


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2017 – EAC/A03/2016

Program Erasmus+

(2016/C 386/09)

1.   Uvod in cilji

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter na letnih delovnih programih Erasmus+ za leti 2016 in 2017. Program Erasmus+ zajema obdobje od leta 2014 do leta 2020. Splošni cilj in posebni cilji programa Erasmus+ so navedeni v členih 4, 5, 11 in 16 Uredbe.

2.   Ukrepi

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov

mobilnost posameznikov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine

strateški projekti EVS

dogodki velikega obsega evropske prostovoljske službe

skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Ključni ukrep 2 (KU2) – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine

koalicije znanja

krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja

krepitev zmogljivosti na področju mladine

Ključni ukrep 3 (KU3) – podpora za reformo politik

strukturirani dialog: srečanja mladih z oblikovalci mladinskih politik.

Dejavnosti Jean Monnet

katedre Jean Monnet

moduli Jean Monnet

centri odličnosti Jean Monnet

podpora Jean Monnet združenjem

mreže Jean Monnet

projekti Jean Monnet

Šport

partnerska sodelovanja

mala partnerska sodelovanja

neprofitne evropske športne prireditve

3.   Upravičenost

Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladine.

Naslednje države Programa lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+ (1):

28 držav članic Evropske unije,

države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška,

države kandidatke EU: Turčija in nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav.

Za nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja glej Vodnik za prijavitelje Erasmus+.

4.   Proračun in trajanje projektov

Skupni proračun za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 2 157,1 milijona EUR, in sicer:

izobraževanje in usposabljanje

:

1 905,4 milijona EUR (2)

mladina

:

209,1 milijona EUR

Jean Monnet

:

10,8 milijona EUR

šport

:

31,8 milijona EUR

Skupni proračun za razpis za zbiranje predlogov in njegova porazdelitev sta okvirna in se lahko v primeru spremembe letnih delovnih programov Erasmus+ spremenita. Potencialne prijavitelje pozivamo, naj redno spremljajo letna delovna programa Erasmus+ in njune spremembe, objavljene na spletni strani:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

glede razpoložljivih proračunskih sredstev za posamezni ukrep v okviru razpisa.

Obseg dodeljenih nepovratnih sredstev in trajanje projektov se razlikujeta glede na dejavnike, kot sta vrsta projekta in število vključenih partnerjev.

5.   Rok za oddajo vlog

Vsi roki za oddajo vlog v nadaljnjem besedilu se iztečejo ob 12.00 (opoldne) po bruseljskem času.

Ključni ukrep 1

Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja

2. februar 2017

Mobilnost posameznikov na področju mladine

2. februar 2017

Mobilnost posameznikov na področju mladine

26. april 2017

Mobilnost posameznikov na področju mladine

4. oktober 2017

Strateški projekti EVS

26. april 2017

Dogodki velikega obsega evropske prostovoljske službe

5. april 2017

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

16. februar 2017

Ključni ukrep 2

Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja

29. marec 2017

Strateška partnerstva na področju mladine

2. februar 2017

Strateška partnerstva na področju mladine

26. april 2017

Strateška partnerstva na področju mladine

4. oktober 2017

Koalicije znanja

28. februar 2017

Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja

9. februar 2017

Krepitev zmogljivosti na področju mladine

8. marec 2017

Ključni ukrep 3

Srečanje mladih z oblikovalci mladinskih politik

2. februar 2017

 

26. april 2017

 

4. oktober 2017

Ukrepi Jean Monnet

Katedre, moduli, centri odličnosti, podpora združenjem, mreže, projekti

23. februar 2017

Ukrepi na področju športa

Partnerska sodelovanja

6. april 2017

Mala partnerska sodelovanja

6. april 2017

Neprofitne evropske športne prireditve

6. april 2017

Za podrobna navodila za oddajo vlog glej Vodnik za prijavitelje Erasmus+.

6.   Podrobnejše informacije

Podrobni pogoji tega razpisa za zbiranje predlogov, vključno s prednostnimi nalogami, so na voljo v Vodniku za prijavitelje Erasmus+ na naslednjem spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en.

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je sestavni del tega razpisa za zbiranje predlogov, v njem izraženi pogoji za sodelovanje in financiranje pa se v celoti uporabljajo za ta razpis.


(1)  Za Dejavnosti Jean Monnet se lahko prijavijo organizacije po vsem svetu.

(2)  Ta znesek vključuje sredstva za mednarodno razsežnost visokošolskega izobraževanja (skupaj 301,6 milijona EUR).