26.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 146/4


Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

(2016/C 146/04)

Image

Eurokovanci, namenjeni obtoku, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavi opis motivov vseh novih eurokovancev, da bi z njim seznanila javnost in vse, ki s kovanci rokujejo (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice euroobmočja in države, ki so z Evropsko unijo sklenile monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo obtoku namenjene spominske eurokovance, če izpolnjujejo določene pogoje, zlasti da uporabijo samo kovanec v vrednosti 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot ostali dvoeurski kovanci, le da je na nacionalni strani kovanca vgraviran spominski motiv z velikim simbolnim pomenom v nacionalnem ali evropskem merilu.

Država izdajateljica : Finska

Priložnostni motiv : Finski pisatelj in lirik Eino Leino

Opis motiva : V jedru kovanca sta upodobljena plamen in desno navzgor obrnjena grebljica. Desno od tega sta polkrožni napis „EINO LEINO“ in leto izdaje „2016“. Spodaj levo sta oznaka države izdajateljice „FI“ in oznaka kovnice.

Na obročku je dvanajst zvezd evropske zastave.

Obseg izdaje : 1 000 000 kovancev

Datum izdaje : april 2016


(1)  Za vse motive na nacionalnih straneh kovancev, ki so bili izdani leta 2002, glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1.

(2)  Glej sklepe Sveta za ekonomske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL L 9, 14.1.2009, str. 52).