14.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/10


Novi motiv na nacionalni strani tečajnih eurokovancev

(2013/C 366/05)

Image

Motiv na nacionalni strani novega spominskega dvoeurskega kovanca, namenjenega obtoku, ki ga izda Finska

Eurokovanci, namenjeni obtoku, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavi opis motivov vseh novih eurokovancev, da bi z njim seznanila javnost in vse, ki s kovanci rokujejo (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice euroobmočja in države, ki so z Evropsko unijo sklenile monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo obtoku namenjene spominske eurokovance, če izpolnjujejo določene pogoje, zlasti da uporabijo samo kovanec v vrednosti 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot ostali dvoeurski kovanci, le da je na nacionalni strani kovanca vgraviran spominski motiv z velikim simbolnim pomenom v nacionalnem ali evropskem merilu.

Država izdajateljica: Finska

Priložnostni motiv: 125. obletnica rojstva pisatelja F. E. SILLANPAE, ki je prejel Nobelovo nagrado

Opis motiva: V jedru kovanca je upodobljen portret Sillanpae. Na vrhu v polkrogu je izpisano ime „F. E. SILLANPÄÄ“. Na levi sta letnica „1888“ in oznaka kovnice. Na desni so letnica „1964“, oznaka države izdajateljice „FI“ in leto izdaje „2013“.

To je poseben kovanec v počastitev starega očeta celotnega naroda. F. E. SILLANPÄÄ je bil mojster sloga, ki je v finsko literaturo doprinesel globok vpogled v odnos med človekom in naravo. Leta 1939 je prejel Nobelovo nagrado, zlasti za deli Trudno življenje in Silja. Ta mojster besede si je v domovini sloves še povečal s priljubljenimi radijskimi nastopi in nepozabnimi božičnimi kolumnami. Po vojni se je pisatelj prelevil v dolgobradega „Taata“, neuradnega starega očeta države. Iz zbirke božičnih zgodb iz njegovega otroštva je nastal priljubljen običaj: Stari oče je s svojimi lahkotnimi božičnimi pripovedmi pred radijske sprejemnike prikoval celoten narod.

Na obročku je dvanajst zvezd evropske zastave.

Obseg izdaje: 1,5 milijona

Datum izdaje: november 2013


(1)  Za vse motive na nacionalnih straneh kovancev, ki so bili izdani leta 2002, glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1.

(2)  Glej sklepe Sveta za ekonomske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL L 9, 14.1.2009, str. 52).