7.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 358/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics)

(Besedilo velja za EGP)

2013/C 358/01

Komisija se je 28. novembra 2013 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32013M7038. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.