26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 313/5


Določitev sodnika, ki bo nadomeščal predsednika Splošnega sodišča kot sodnika za začasne odredbe

2013/C 313/10

Splošno sodišče je 23. septembra 2013 v skladu s členom 106 Poslovnika odločilo, da bo v obdobju od 23. septembra 2013 do 31. avgusta 2016 predsednika Splošnega sodišča, če bo ta odsoten ali zadržan, kot sodnika za začasne odredbe nadomeščal sodnik N. J. Forwood.