3.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 94/8


Drugi razpis za zbiranje predlogov v okviru Sklepa Komisije C(2010) 7499 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta

2013/C 94/07

Objavi se drugi razpis za zbiranje predlogov v okviru zgoraj navedenega sklepa z dne 3. novembra 2010.

Poziva se k predložitvi predlogov v okviru razpisa. Razpisni roki, podrobnejše informacije o razpisu in navodila vložnikom glede oddaje predlogov so na voljo na naslednji spletni strani Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm